info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Zapojte se do soutěže, kde se odpad mění v poklad

12. 2. 2018

Účelem soutěže Přeměna odpadů na zdroje je povzbudit firmy, obce a studenty, aby kreativně přemýšlely, jak použité materiály a nefunkční výrobky znovu využít. Ministerstvo proto vyhlásilo již druhý ročník této soutěže. Díky předním českým firmám AQUATEST, SG Geotechnika a Purum jsme hrdým podporovatelem tohoto užitečného projektu. 


více

Úřední měření průtoku

30. 1. 2018

Společnosti AQUATEST a.s. byla v září roku 2013 udělena Autorizace k výkonu úředního měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou.


více

Cena akademika Quido Záruby 2018

20. 12. 2017

Prestižní cena je určena mladým inženýrským geologům a geotechnikům do 35 let za práce z oblasti geotechnického výzkumu, průzkumu i stavební praxe v oborech Mechanika zemin, Mechanika hornin, Inženýrská geologie, Podzemní stavby, Zakládání staveb, Geotechnický a Inženýrskogeologický průzkum, Environmentální geotechnika.více

Linka na odvodnění smetků

19. 12. 2017

Speciální řešení pro komunální služby. Šetřit peníze i životní prostředí se vyplatí všem městům a obcím, kde operují technické služby. Lze získat více - řešení užitečné pro občany: nakládejme s odpady efektivně. 


více

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

18. 12. 2017

Uvědomujeme si, že nežijeme v izolovaném prostředí a že konání nás všech má každodenní dopady na přírodu. 


více