info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Konference Podzemní stavby Praha 2019

17. 9. 2019

Uznávaní odborníci v oboru z 31 zemí, 70 jedinečných přednášek a případové studie významných podzemních staveb z celého světa. Proběhl 14. ročník největší české tunelářské konference, která si našla své pevné místo mezi obdobnými evropskými akcemi. Společnost SG Geotechnika a.s., zlatý partner konference a nejstarší geotechnická společnost v České republice, nechyběla mezi přítomnými. 

Konference byla zahájena krátkým filmem prezentujícím významné podzemní stavby v bývalém Československu za doprovodu tónů skladby Bohemian Rhapsody britské skupiny Queen. Na fotografiích bylo představeno pražské metro, u kterého se odborníci SG Geotechniky nepodílí pouze na nově realizované lince D, ale především na současných linkách A, B a C propojujících pražskou metropoli. Ilustrována byla přečerpávací stanice Dlouhé stráně, nejrozsáhlejší vodní a energetické dílo v Česku, kde SG Geotechnika sanuje průsaky vod do podzemních objektů, pražské štoly, kolektory, nebo také štolový přivaděč pitné vody Želivka, kde společnost zajišťuje geotechnický monitoring.  

Tunelové stavby vždy patřily a budou patřit mezi nejsložitější geotechnické konstrukce, u kterých je interakce s horninovým prostředím jejich stavebním kamenem

Tradice SG Geotechniky od roku 1926 nás zavazuje k neustálému zvyšování naší odbornosti a schopnosti řešit nestandardní problémy, které komplikované tunelové stavby přináší především. Konference nebyla zaměřena pouze na lídry ve svém oboru, ale podpořila také mladou generaci inženýrů a specialistů doprovodným kurzem Čelení nejistotám při přípravě a realizaci tunelových staveb. SG Geotechnika tradičně podporující mladé inženýrské geology a geotechniky, zasvětila budoucí kolegy nejen do zásad geotechnického monitoringu v průběhu ražeb tunelů, ale především do reálných mimořádných událostí a jejich příčin plynoucích jak z nedostatečných průzkumů, tak například z chybně definovaných geologických modelů. Jako případové studie byl představen pražský tunelový komplex Blanka, či mosty u Jablunkova. 

>> SG Geotechnika předává prestižní ocenění pro mladé geology a geotechniky za nejhodnotnější a nejzajímavější práce v oboru

Všem členům přípravného výboru a vědecké rady, autorům příspěvků, řečníkům, partnerům a účastníkům konference patří srdečné poděkování za vysokou úroveň a odbornost pořádané konference, která se koná pravidelně každé tři roky. Doufáme, že také v následujících letech budeme mít možnost dále dokazovat, že české podzemní stavitelství je na vysoké úrovni a je schopno řešit i ty nejsložitější úkoly ve svém oboru. My jenom doplníme, že se v současné době v České republice realizují dvě tunelové stavby, a to tunely Mezno a Deboreč na IV. železničním koridoru a zmiňované metro D. Společnost SG Geotechnika a.s. má tu čest se na obou běžících projektech podílet. Na IV. železničním koridoru provádíme geotechnický monitoring a naši odborníci zajišťují geologický průzkum formou podzemních děl na trase nového metra D. 

Přečtěte si více v periodiku Tunel 3/2019 


www.geotechnika.cz 


   
Nejnovější
Komplexní stanovení kanabinoidů v konopí

Proč a jaké analýzy v konopí umíme zajistit? Potkejte se s našimi odborníky na Mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest ve dnech 1. až 3. listopadu 2019! 

Rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek

Ve čtvrtek 3. října 2019 došlo k procvičení součinnosti složek integrovaného záchranného systému při simulovaném požáru s výskytem nebezpečné látky. 

Zálohování plastových lahví naráží na odpor

Zavést, či nezavést systém povinného zálohování plastových lahví? Právě tato otázka byla hlavním tématem konference pod záštitou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR.