Skupina
CS | EN | SR

Novinky

Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energetického využití odpadů


Olomouc, historická metropole Moravy, hostí již 2. Česko-polskou konferenci "Úroveň recyklace a energetického využití frakcí ze směsného komunálního odpadu" ve dnech 29. – 30. května 2019. 

Celý článek >

Prestižní Cena akademika Quido Záruby


Profesor Quido Záruba, velikán československé aplikované vědy s nebývalým mezinárodním významem. Připomeňme si Zárubův odkaz před mezinárodní konferencí Pražské geotechnické dny, kde bývá tradičně udíleno Zárubovo ocenění. 
Celý článek >

Citlivě chráníme vodní zdroje nejenom v krajině, ale také v památkových zónách


Poslechněte si na Českém rozhlasu o rekultivaci Dolního rybníku Zámecké zahrady v Teplicích, který v chráněné památkové zóně revitalizuje česká společnost AQUATEST. 


Celý článek >

Pražské geotechnické dny 2019


Ve dnech 13. a 14. 5. 2019 proběhne 27. ročník Pražských geotechnických dnů zaměřený na problematiku komplexního geotechnického řešení nestabilních území a bude předáno prestižní ocenění akademika Quido Záruby. A na jaká témata se můžete těšit? 


Celý článek >

Zásadní role vědy a výzkumu pro ochranu vodních zdrojů


Chráníme vodní zdroje, odhalujeme nebezpečné koncentrace pesticidů a farmak ve vodě i v zeminách a akreditovali jsme přes 140 analytických metod. Přečtěte si více o společnosti AQUATEST a.s. na www.VodaDnes.cz

Celý článek >

U nás mají technické a přírodovědné obory budoucnost


Dne 20. 3. 2019 proběhl v Ústí nad Labem Den kariéry Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně. Nestihli jste se u nás zastavit? 

Celý článek >

Slavností zahájení rekonstrukce Pražské tržnice


Památkově chráněný pavilon 40 Pražské tržnice se dočkal své renovace. Generální dodavatel stavby je společnost PROFISTAV Litomyšl. 

Celý článek >

Nominace Rychlostní silnice R2 na Stavbu roka 2018


Stavba Rychlostí silnice R2, úsek Ruskovce - Pravotice postoupila do užšího výběru v soutěži Stavba roka 2018. Stavební dozor nominované stavby zajišťovala společnost SG Geotechnika.

Celý článek >