info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Pomáháme chránit občany a životní prostředí

2. 10. 2019

Na jedné z mála recyklačních linek olejových filtrů v České republice, proběhne důkladné procvičení společného zásahu složek integrovaného záchranného systému

Rozsáhlé taktické cvičení proběhne v areálu technologického parku společností UVR Mníšek pod Brdy a.s. a Purum s.r.o., dne 3. 10. 2019. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci s Policií ČR, Zdravotnickou záchranou službou Středočeského kraje, Záchranou službou ASČR PZ, městem Mníšek pod Brdy a odborem životního prostředí ORP Černošice, ověří nejsložitější variantu mimořádné situace v objektu, který se zabývá zpracováním nebezpečného odpadu. Námětem cvičení je výbuch s následným požárem v prostoru recyklační linky s únikem nebezpečných látek, kdy dojde ke smrtelným, těžkým i lehkým zraněním přibližně deseti osob.

Při cvičení se plánuje účast dvou profesionálních a osmi dobrovolných jednotek požární ochrany i výjezdové skupiny chemické laboratoře HZS SČK. Hasiči procvičí náročný zásah při úniku nebezpečné látky, včetně zdolávání požáru, vyhledávání, záchrany a evakuace osob ohrožených mimořádnou událostí a celkovou koordinaci složek integrovaného záchranného systému. Zdravotničtí záchranáři si prověří postup dle traumatologického plánu, zajistí zdravotnický průzkum a komunikaci s velitelem zásahu, ošetření zraněných, přípravu na jejich transport do nemocnic a předávání informací na operační středisko ZZS. Policie bude cvičit úkony při zajištění objektu proti vstupu nepovolaných osob a provádění evakuace osob, identifikace zraněných, ohledání místa události, zajištění a hlídání místa zásahu. Spolupráci se základními složkami IZS si procvičí i vybraní odborní pracovníci městských úřadů Černošice a Mníšek pod Brdy.  

>> Společnost Purum je prvním provozovatelem recyklační linky olejových filtrů v České republice

 
Společnost Purum recykluje odpadní automobilové filtry se 100 % účinností 

Každý obor činnosti přináší pokrok a zároveň řadu specifických dopadů. V oblasti odpadového hospodářství, a především manipulaci s odpady nebezpečnými, je stále co zlepšovat, předcházet nebezpečným nehodám při výrobě, používání, skladování, přepravě a manipulaci s nebezpečnými látkami, protože nikdy nelze vyloučit vznik havárie. Jsme rádi, že profesionálním záchranným složkám můžeme pomoci s přípravou na náročné zásahy při úniku nebezpečných látek, chránit občany a čisté životní prostředí.

Více na >> Příprava taktického cvičení složek IZS v areálu UVR 

 


   
Nejnovější
Komplexní stanovení kanabinoidů v konopí

Proč a jaké analýzy v konopí umíme zajistit? Potkejte se s našimi odborníky na Mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest ve dnech 1. až 3. listopadu 2019! 

Rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek

Ve čtvrtek 3. října 2019 došlo k procvičení součinnosti složek integrovaného záchranného systému při simulovaném požáru s výskytem nebezpečné látky. 

Zálohování plastových lahví naráží na odpor

Zavést, či nezavést systém povinného zálohování plastových lahví? Právě tato otázka byla hlavním tématem konference pod záštitou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR.