info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energetického využití odpadů

13. 5. 2019

Olomouc, historická metropole Moravy, hostí již 2. Česko-polskou konferenci "Úroveň recyklace a energetického využití frakcí ze směsného komunálního odpadu" ve dnech 29. – 30. května 2019. 


více

Prestižní Cena akademika Quido Záruby

7. 5. 2019

Profesor Quido Záruba, velikán československé aplikované vědy s nebývalým mezinárodním významem. Připomeňme si Zárubův odkaz před mezinárodní konferencí Pražské geotechnické dny, kde bývá tradičně udíleno Zárubovo ocenění. 


více

Citlivě chráníme vodní zdroje nejenom v krajině, ale také v památkových zónách

7. 5. 2019

Poslechněte si na Českém rozhlasu o rekultivaci Dolního rybníku Zámecké zahrady v Teplicích, který v chráněné památkové zóně revitalizuje česká společnost AQUATEST. více

Pražské geotechnické dny 2019

26. 4. 2019

Ve dnech 13. a 14. 5. 2019 proběhne 27. ročník Pražských geotechnických dnů zaměřený na problematiku komplexního geotechnického řešení nestabilních území a bude předáno prestižní ocenění akademika Quido Záruby. A na jaká témata se můžete těšit? více

Zásadní role vědy a výzkumu pro ochranu vodních zdrojů

23. 4. 2019

Chráníme vodní zdroje, odhalujeme nebezpečné koncentrace pesticidů a farmak ve vodě i v zeminách a akreditovali jsme přes 140 analytických metod. Přečtěte si více o společnosti AQUATEST a.s. na www.VodaDnes.cz


více

U nás mají technické a přírodovědné obory budoucnost

20. 3. 2019

Dne 20. 3. 2019 proběhl v Ústí nad Labem Den kariéry Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně. Nestihli jste se u nás zastavit? 


více