info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Propojujeme lidi a místa chytřejšími a efektivnějšími způsoby

5. 9. 2019

První část nového letiště obsluhujícího hlavní město Istanbul, považované za největší letiště na světě, byla úspěšně uvedena do provozu 

Výstavba Istanbul New Airport u Černého moře severně od Istanbulu, nahradila stávající, kapacitně nevyhovující letiště, lokalizované v hlavním městě Turecka. Společnost SG Geotechnika a.s. zajistila projekt zemních prací a geotechnický dozor stavby nového letiště, které se nachází v seismicky aktivní oblasti se složitými geologickými podmínkami s výskytem množství sesuvů. 

Projekt nového letiště počítal se šesti ranvejemi, jedním hlavním a jedním vedlejším terminálem, a celkovou kapacitou až 200 milionů cestujících ročně. Lokalita na pobřeží Černého moře zahrnovala území o rozměrech 7x10 km, kde v minulosti probíhala povrchová selektivní těžba uhlí. S těžbou zároveň docházelo k zakládání výsypek těžených nadložních jílů a jílovců a v některých místech také ukládání komunálního odpadu. Důsledkem této činnosti byl vznik geomorfologicky nesmírně členitého území se složitými geologickými podmínkami a výskytem četných sesuvů i rozsáhlejšího charakteru, a to vše v seismicky aktivní oblasti v blízkosti severoanatolského zlomu.

Společnost SG Geotechnika a.s. byla součástí mezinárodního týmu stávajícího ze 40 odborníků z 8 zemí a navrhla projekční práce, podílela se na vyhodnocování doplňkových geologických průzkumů, a rovněž prováděla geotechnický dozor nad zemními pracemi. Okolnosti a podmínky, za kterých vznikal projekt zemních prací, kladly vysoké nároky na odbornost, disciplinovanost a schopnost řešit nestandardní problémy.

Charakter území s nadmořskou výškou od 0 do 200 m.n.m. například podmiňoval potřebu vybudovat násypy o výšce až 75 m z místních materiálů, a rovněž odtěžit zářezy s výškou až 70 m. Výskyt sesuvu v oblasti podloží hlavního terminálu budoucího letiště si vynutil projekci a realizaci poměrně masivního statického zabezpečení podloží. Jedním z požadavků kladených na projekt a realizaci, bylo zachování provozuschopnosti letiště při výskytu zemětřesení s intenzitou, která odpovídá návratové periodě 75 let, a zároveň nesmí dojít k totálnímu kolapsu a destrukci pro intenzitu zemětřesení odpovídajícího periodě 2475 let. 

Stavba letiště obsluhující Istanbul, hlavní město Turecka, probíhala v seismicky aktivním území se složitými geologickými podmínkami. Tvorba projektu zemních prací na pracovníky společnosti SG Geotechnika kladla vysoké nároky na odbornost a schopnost řešit nestandardní problémy

 

Charakter území s nadmořskou výškou od 0 do 200 m.n.m. podmiňoval potřebu vybudovat násypy o výšce až 75 m a rovněž odtěžit zářezy s výškou okolo 70 m

 

Výskyt sesuvu v oblasti podloží hlavního terminálu letiště si vynutil projekci a realizaci masivního statického zabezpečené podloží. První část letiště byla již úspěšně uvedena do provozu

 


www.geotechnika.cz

   
Nejnovější
Budoucí úsek dálnice D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

Společnost SG Geotechnika a.s. vykonává stavební dozor budoucí dálnice D3 a operativně řeší nastalé geotechnické výzvy pro zajištění bezpečnosti a dlouhodobé kvality komunikace, která se stane součástí hlavního mezinárodního tahu vedoucího ze Skandinávie do Řecka. 

Běhám, běháš, běháme již od roku 1967

Přijďte si s námi zaběhat na tradiční, již 49. ročník Běhu Kovohutěmi, a kromě tenisek nezapomeňte také nefunkční baterie či elektroodpad, protože recyklace začíná poctivým tříděním. 


Propojujeme lidi a místa chytřejšími a efektivnějšími způsoby

Společnost SG Geotechnika a.s. připravila projekt zemních prací a zajistila geotechnický dozor stavby nového letiště Istanbul New Airport, které je považované za největší letiště na světě. První část nového letiště byla úspěšně uvedena do provozu.