Skupina
CS | EN | SR

Český výzkum míří do světa

Český výzkum míří do světa

1. 1. 2021

S přelomovými nanomateriály používanými pro sanace kontaminovaných vod se společnost AQUATEST umístila mezi třemi vybranými projekty pro podporu českého špičkového výzkumu, vývoje a inovací na globálním trhu 

„Jména jako Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle nebo Antonín Holý znají na celém světě, i když nepatříme mezi největší evropské země. Je jasné, že podpora našeho špičkového výzkumu, vývoje a inovací je tedy velmi důležitá,“ říká v rámci projektu Podpora exportu VaV David Havlíček, CFO společnosti EGAP. Své síly v něm spojily Technologická agentura ČR a zmiňovaný EGAP, které pomáhají vybraným projektům na globální trh. S přelomovými nanomateriály používanými pro sanace kontaminovaných vod se společnost AQUATEST umístila mezi třemi vybranými projekty pro export na globální trh.

O využití nanomateriálů pro sanace kontaminovaných vod hovořil Jaroslav Nosek z AQUATEST / TUL

Ekologická hydrogeologická společnost AQUATEST se dlouhodobě věnuje vlastním výzkumným aktivitám, včetně inovativních sanačních technologií. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvinula přelomové čistění kontaminovaných vod pomocí nano/mikro částic železa za použití elektrického pole. Tato technologie umožňuje řešit historické ekologické škody i kontaminované podzemní vody s dvakrát vyšší účinností. Nespornou doménou společnosti AQUATEST jsou komplexní řešení starých ekologických zátěží, a to od počátečního průzkumu znečištění, po vlastní realizaci, instalaci a provoz inovativních sanačních technologií, vyhodnocování a dohled nad jejich prováděním. Společnost provedla také historicky první pilotní aplikaci nanomateriálů v Evropské unii, a to v rámci sanační zakázky v roce 2004. Do roku 2020 společnost AQUATEST provedla více jak třicet aplikací nZVI (nano Zero Valent Iron), převážně v kombinaci s dalšími technologiemi zvyšující účinnost samotné sanace. 

Nanotechnologie a další projekty mohou výrazně prospět k naplnění programu EU Green Deal    

Projekt ÚJV Řež, který cílí na vodíkové technologie v oblasti bezemisní dopravy, představil Aleš Doucek. Poslední vybranou inovací je komplexní bateriový systém EnergyCloud, který integruje mimo jiné výkonnou nabíječku elektromobilů, která je až patnáctkrát rychlejší než konvenční řešení. EnergyCloud představili Tomáš Jelínek a Jan Zich. Jak ukázal jarní výzkum agentury STEM, 84 % lidí v Česku si myslí, že klimatické změny ohrožují naši budoucnost. Je proto potěšující, že všechny tři projekty mohou výrazně prospět k naplnění programu EU Green Deal. 

Držme tedy všem třem projektům na cestě do světa palce.

Zdroj: TA ČR