Skupina
CS | EN | SR

Ekologické odstranění následků zahoření komunálního odpadu

  • Domů
  • Novinky
  • Ekologické odstranění následků zahoření komunálního odpadu

Ekologické odstranění následků zahoření komunálního odpadu

5. 10. 2020

Při nedávném zahoření pražské překládací stanice komunálního odpadu, zajistili odborníci společností Purum a AQUATEST, členové skupiny PURUM KRAFT, okamžitý průzkum znečištění, zabránili úniku kontaminovaných vod do vodních zdrojů a odstranili veškeré následky požáru

V oblastech ekologie a nakládání s odpady poskytujeme rozsáhlé portfolio produktů a služeb, včetně řešení mimořádných situací a krajně naléhavých stavů. Tým našich odborníků bezprostředně zajistil a odstranil následky zahoření překládací stanice komunálního odpadu. Po zajištění požáru komunálního odpadu a zachycení kontaminovaných hasebních vod proti úniku do kanalizace a vodních zdrojů, byly akreditovanou laboratoří společnosti AQUATEST odebrány vzorky hasební vody z retenčních jímek a lapáku nečistot. Následovalo provedení expresních rozborů odpadní vody pro stanovení základního popisu odpadu, včetně zjištění případných nebezpečných vlastností odpadů.

Po provedení akreditované analýzy odpadní vody byla vyčerpána kontaminovaná voda a odstraněny následky požáru

Kanalizační systém, retenční nádrže a lapák nečistot v areálu byl po zásahu hasičských jednotek značně zanesen nečistotami. Společnost Purum specializovanou technikou provedla čistění kanalizace, vyčerpání a vyčištění retenčních nádrží, lapáku nečistot a filtrů v odlučovačích ropných látek, aby byla zajištěna dostatečná kapacita záchytných jímek a tím se zabránilo případnému úniku odpadní hasební vody do vodního zdroje v případě výskytu dešťových srážek. Odpady a odpadní vody byly následně v normě ADR převezeny do koncového zařízení společnosti Purum k ekologickému odstranění. Veškeré následky požáru byly odstraněny a v současné době je odlučovač ropných látek, retenční nádrže a kanalizační systém zprovozněn, regenerován a splňuje svůj účel.

_ _ _

Mimořádné situace řešíme okamžitým průzkumem znečištění a zajištěním komplexních sanačních služeb k ochraně životního prostředí

Máme bohaté zkušenosti, vlastní akreditovanou environmentální laboratoř, veškerou potřebnou techniku pro přepravu odpadů včetně nebezpečných, čištění a zázemí pro dočasné uskladnění a ekologické odstranění odpadů. Po celém území České republiky a Slovenska provozujeme řadu zařízení k ekologickému odstranění, nebo energetickému využití odpadů, a to zejména deemulgační neutralizační a solidifikační stanice, sklady pro uložení nebezpečných a ostatních odpadů, spalovnu nebezpečných odpadů. Sanační služby tak zajišťujeme komplexně od počátečního průzkumu znečištění a projektování, po vlastní realizaci, vyhodnocování a dohledu nad jejich prováděním.