Skupina
CS | EN | SR

Novinky

Geologický průzkum pro metro D byl dokončen v úsecích stavby OL1 a VO-OL


Odborníci SG Geotechniky dokončili rozsáhlý doplňkový inženýrskogeologický průzkum pro bezpečnou realizaci traťových tunelů a stanic prvního úseku metra D. 

Celý článek >

Vyjádření skupiny PURUM GROUP ke státní zakázce Nelahozeves


Vyjádření skupiny PURUM GROUP ke státní zakázce na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves. 

Celý článek >

Monitoring a pasportizaci stavby úseku metra D Pankrác – Olbrachtova zajistí sdružení čtyř českých společností


SG Geotechnika s dalšími společnostmi ve sdružení "Krtek D monitoring" zajistí komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby prvního úseku metra D.

Celý článek >

Společnost ECO-F se stala součástí české společnosti Purum


Environmentální společnosti Purum a ECO-F potvrdily své strategické propojení na konci prosince 2021.

Celý článek >

Vědci půl kilometru pod zemí zkoumají materiály pro úložiště jaderného odpadu


V podzemní laboratoři Bukov na Žďársku provádějí vědci pátým rokem experimenty související s plánovanou stavbou hlubinného úložiště jaderného odpadu. Na výběru vhodné lokality pro umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu se dlouhodobě podílí odborníci SG Geotechniky. 

Celý článek >

Zlatou medailí akademika Quida Záruby byl oceněn Otto Horský


Otto Horský byl oceněn za celoživotní přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost a propagaci československé geologie v zahraničí. 

Celý článek >

Modernizace úpravny vody Želivka


Na modernizaci úpravny vody Želivka, která je klíčovým zdrojem pitné vody nejen pro Prahu, se podílela společnost PROFISTAV Litomyšl. 

Celý článek >

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů


Více než 2 230 000 tun odpadů se daří v České republice efektivně využít díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem sdružených v České asociaci odpadového hospodářství, jejímž členem jsou také společnosti Purum, Plastic Union a CELIO skupiny PURUM GROUP. 

Celý článek >