info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Metoda FISH pro identifikaci mikroorganismů

6. 12. 2019

Exklusivní metodou identifikace mikroorganismů technikou fluorescenční in-situ hybridizace (FISH), výrazně napomáháme optimalizaci čistírenského procesu, řešení separačních problémů a v souvislosti s tím, přinášíme zlepšení ekonomické bilance čistírny odpadních vod

Laboratoře společnosti AQUATEST a.s., právě zavedly exklusivní metodu identifikace mikroorganismů metodou FISH. Na otázky, jak technika fluorescenční in-situ hybridizace funguje a jaké výhody přináší pravidelný monitoring mikrobiálního osídlení touto metodou, odpovídá zástupce laboratoří.

Pro koho je metoda užitečná?

Metoda FISH byla zavedena za účelem identifikace mikrobiálního osídlení zejména v čistírenských kalech. Tudíž je vhodná především pro provozovatele čistíren odpadních vod.

V čem může metoda pomoci čistírnám odpadních vod?

Metoda molekulární biologie FISH, představuje možnost hledání vztahů mezi mikrobiálním složením aktivovaného kalu a koncentrací zpoplatněných ukazatelů ve vodě, na odtoku z čistírny odpadních vod. Hlubší pochopení souvislostí mezi podmínkami aktivačního procesu a přítomným mikrobiálním osídlením čistírenského kalu, může vést k optimalizaci systému a zvýšení účinnosti technologie biologického odstraňování dusíku a fosforu. Aplikace metody FISH může rovněž pomoci při řešení separačních problémů pěnění a bytnění kalu, a to díky přesné identifikaci a kvantifikaci přítomné vláknité populace. Pravidelný monitoring mikrobiálního osídlení kalu, který naše laboratoř za využití metody FISH provádí, může významně napomoci optimalizaci čistírenského procesu, řešení separačních problémů, a v souvislosti s tím, vede také ke zlepšení ekonomické bilance čistírny odpadních vod.

Jak metoda funguje?

Metoda FISH vychází ze znalostí specifických sekvencí nukleových bází v DNA či RNA mikroorganismů, na základě kterých, lze určit jednotlivé rody, druhy nebo jinak fylogeneticky příbuzné skupiny mikroorganismů. K tomu jsou využívány fluorescenčně značené genové sondy, které jsou ve vzorku vázány ke komplementárním specifickým sekvencím RNA či DNA cílových mikroorganismů. Signál použité sondy je sledován ve fluorescenčním mikroskopu a v kombinaci s počítačovým programem je také umožněna kvantifikace detekovaných organismů.

Jaké jsou výhody metody FISH?

  • Metoda FISH dokáže identifikovat i kvantifikovat bakterie všech taxonomických kategorií (rodů, druhů nebo jinak fyziologicky příbuzných skupin).
  • Metodu lze aplikovat na jakýkoli druh kalů, zemin nebo vody.
  • Výsledky mohou být k dispozici již do tří pracovních dní.
  • Identifikace organismu probíhá nezávisle na jeho aktuální morfologii.
  • Díky možnosti kvantifikace lze sledovat vývoj organismu v čase.

Jaké jsou nevýhody metody FISH?

FISH analýzu je vhodné použít v případě, kdy máme znalost, které skupiny nebo mikroorganismy chceme detekovat. Proto není metoda vhodná pro první screening neznámých vzorků.

Jaké skupiny mikroorganismů jsme aktuálně schopni identifikovat v čistírenských kalech?

  • Nitrifikační bakterie
  • Nitritační bakterie (β -Proteobacteria)
  • Nitratační bakterie (rody Nitrospira, Nitrobacter)
  • Poly-P bakterie (polyfosfát kumulující)
  • Vybrané skupiny nejrozšířenějších vláknitých bakterií

V případě zájmu o rozšíření identifikace na další druhy, rody nebo skupiny mikroorganismů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci,
Tým laboratoře společnosti AQUATEST a.s.

Podívejte se s námi pod mikroskop! Nitrifikační bakterie v aktivovaném kalu ve zvětšení 400x. 

Metoda FISH umožňuje stanovit a kvantifikovat bakterie všech taxonomických kategorií. Zde se jedná o vláknitou bakterii Microthrix parvicella v aktivovaném kalu ve zvětšení 600x.

Přílohy:
Stáhněte si naši nabídku identifikace mikroorganismů metodou FISH pro rychlou přímou identifikaci bakterií v jejich přirozeném prostředí


   
Nejnovější
Ekonomická bilance recyklace solárních panelů

Solární budoucnost po roce 2020? Odborníci společnosti AQUATEST odpovídají, zda recyklaci 180 000 tun solárního odpadu zaplatí získané stříbro? 

Geotechnický dozor na stavbách pozemních komunikací

Srdečně zveme na již 24. ročník odborného geotechnického semináře tradičně pořádaného společností SG Geotechnika a.s. a Českou silniční společností z.s. 

Metoda FISH pro identifikaci mikroorganismů

Zejména pro provozovatele čistíren odpadních vod, exkluzivně přinášíme techniku identifikace mikroorganismů metodou fluorescenční in-situ hybridizace (FISH).