Skupina
CS | EN | SR

Český hydrogeolog pomáhá hledat vodu v Etiopii

  • Domů
  • Novinky
  • Český hydrogeolog pomáhá hledat vodu v Etiopii

Český hydrogeolog pomáhá hledat vodu v Etiopii

1. 8. 2022

Český odborník na hydrogeologii Jiří Šíma působí ve východoafrické Etiopii více než tři desetiletí, kde realizuje projekty rozvoje zdrojů podzemních vod. Po ukončení Karlovy univerzity se v roce 1984 zapojil do Geologické služby Etiopie v rámci programu mezinárodní rozvojové pomoci a spolupráce. Od té doby se podílí na řadě vodohospodářských a environmentálních projektů. Společně s etiopskými kolegy vytvořil sérii hydrogeologických map vodních zdrojů Etiopie   

Jiří Šíma v Etiopii působí pod česko-etiopskou společností AquaCon Engineering, která se zaměřuje na četné projekty jako například průzkum zdrojů podzemní vody, navrhování vrtů studní či organizování výstavby sítí pro zásobování vodou. Etiopský deník Abyssinia Bussiness Network s naším kolegou pojednal o jeho rozsáhlých zkušenostech, osobním přínosu k rozvoji podzemních vod v Etiopii, úspěších a budoucích výzvách.

Spolupráce začala hydrogeologickým mapováním celé Etiopie 

Když mluví o své rané pracovní kariéře po ukončení studia, Šíma uvádí, že začal spolupracovat s různými společnostmi v Česku na mapování a rozvoji zdrojů podzemních vod. Po přidělení do Etiopie v rámci mezinárodní rozvojové pomoci Česka se Šíma spolu s místními kolegy z Geologické služby Etiopie pustil do mapování zdrojů podzemích vod země. „Tehdy nebylo jednoduché mapy vydávat. Začínali jsme s barevnými pastelkami. Dnes pracujeme v geografických informačních systémech. Je to poměrně velký rozdíl, vyrobit v té době jednu mapu bylo časově velmi náročné. Ale takto jsme naši spolupráci začali,“ říká český hydrogeolog a připomíná, že spolupráce byla po politických změnách v obou zemích na několik let přerušena a znovu obnovena byla v roce 2001, kdy Česká republika opět zahájila program rozvojové pomoci.

Zmapování vodních zdrojů přineslo až 80 procentní úspěšnost vrtání studní 

„Hydrogeologické mapy jsou velmi důležitá součást naší práce. Pro zemi jako Etiopie je velmi důležité najít vodu a neztrácet peníze nesmyslným vrtáním, tedy vrtáním v oblastech, které nejsou perspektivní. To je jeden z našich úspěchů s našimi etiopskými kolegy.“ Projekt mapování zdrojů pozemních vod, který pokrývá celou zemi a realizoval se několik desítek let až do vytvoření map, pomohl k úspěchu později uskutečněných vrtů studní. Šíma uvedl, že před 40 lety byla úspěšnost vrtů studní jen asi 40 procent, protože neexistovaly žádné informace o způsobech nalezení vodních zdrojů, jejich hloubce a vydatnosti. Po zveřejnění map se úspěšnost vrtání studní zvýšila na 70 až 80 procent. V oblasti rozvoje a hospodaření s vodou se odborník se svým týmem zaměřuje na dva aspekty. Primární je najít kvalitní vodu s dobrým výnosem pro potřeby domácností, průmyslu a zemědělství. Druhým aspektem je udržení kvality vody pro zajištění nezávadné pitné vody lidem.

Identifikuje zdroje mělkých podzemních vod pro zavlažování zemědělských plodin 

Z dalších projektů byl český expert zapojen ve čtyřleté iniciativě prováděné ve spolupráci s Agenturou pro transformaci zemědělství, kdy byly realizovány projekty mělkých podzemních vod pro zavlažování zemědělských plodin, zeleniny a ovoce. „Takto pracujeme a právě toto je způsob, kterým bychom chtěli v budoucnu přispět k rozvoji etiopského průmyslu, zejména etiopského zemědělství,“ říká expert. 

Česko-etiopská společnost AquaCon Engineering umožňuje sdílet české know-how a místní zkušenosti 

Když mluvíme o jeho společnosti AquaCon Engineering, která je společným podnikem tří partnerů, dvou českých společností AQUATEST a Ircon, a jednoho místního partnera, Šíma říká, že společný podnik byl realizován poté, co dobře poznali Etiopii a její potenciál v tomto sektoru. Společnost pracuje na různých projektech, počínaje průzkumem zdrojů podzemní vody, projektováním vrtů studní a organizováním výstavby vodovodních systémů. „Je to dobré pro nás i pro etiopské partnery, protože můžeme sdílet relativně odlišné zkušenosti z evropského a afrického prostředí,“ říká Šíma. Jiný model spolupráce by nebyl tak úspěšný, jako je právě společné úsilí, a to i proto, že projekty jsou financované rozvojovými agenturami a partnery mezi kterými jsou mimo jiné Světová banka, UNICEF a Česká rozvojová agentura.

Zaměřuje se na školení místních techniků a předává zkušenosti studentům hydrologie na etiopských univerzitách 

K výzvám, na které v Etiopii narazil, český geolog uvádí, že práce v odlehlých oblastech, jako je somálský region, byla náročná z hlediska vzdálenosti a vysokých teplot, a to zejména pro lidi žijící mimo tento region. Vedle toho výpadky proudu a problémy s internetem patří k menším problémům. „Naše práce probíhá ve dvou rovinách. Jednou je školení techniků, kteří pracují na provozu a údržbě vodovodních systémů, a druhou je sdílení zkušeností se studenty hydrologie, pro které naše společnost udržuje úzký kontakt s univerzitami v Addis Abeba, Arba Minch a Hawassa.  

Realizace plného pokrytí nezávadnou pitnou vodou v zemi naráží na spoustu výzev 

Na otázku týkající se realizace plného pokrytí nezávadnou pitnou vodou v zemi Šíma uvedl, že probíhají diskuse s regiony a postgraduálními studenty Univerzity Addis Abeba o způsobech zajištění bezpečného pokrytí pitnou vodou v zemi s uplatněním metod hledání kvalitní vody s dobrým výnosem, a také řešením problému místních znalostí a hospodaření s vodními zdroji. Kritickým problémem v zemi je nedostatek dobře vyškolených techniků pro údržbu a hladký chod vodovodních systémů. Nedostatek je zejména ve venkovských oblastech, kde místní kvůli lepším příjmům dávají přednost například práci v garáži, než v provozu a údržbě vodovodních systémů. Vzhledem k tomu, že rozptýlené osídlení obyvatel je jedním z faktorů, které ovlivňují vodárenské snahy, Šíma poznamenal, že společnost a její partneři připravují integrované plány rozvoje, které zahrnují rozvojové aktivity v oblasti urbanismu, využití území i hospodaření s vodou a jinými přírodními zdroji. Další spolupráce a společné úsilí je podle něj důležitá i v dalších technologiích, jako je výroba čerpadel, se kterými by měly pomoci české znalosti a zkušenosti.  

Český geolog oceňuje etiopskou politiku a závazek k rozvoji vodních zdrojů. Zdůraznil, že je třeba zajistit, aby vyškolení technici zůstali u svých běžných činností, jako je provoz a údržba vodovodních systémů. Také upozornil, že jakmile jsou projekty realizovány, je zapotřebí důsledné řízení vodovodního systému, protože projekty obvykle běží relativně dlouhou dobu, asi 30 let.

Zdroj: Abyssinia Bussiness Network