info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Zajištění nebezpečných odpadů na Jičínsku

24. 10. 2019

Celkem 49 barelů s obsahem neznámých chemikálií, bylo nalezeno v obci Budčeves na Jičínsku, nápravná opatření provádí společnosti AQUATEST a PURUM  

Na soukromém pozemku v obci Budčeves bylo nalezeno 49 000 litrů neznámých látek, nezabezpečených proti úniku, které byly Hasičským záchranným sborem identifikovány jako nebezpečné. Odbor životního prostředí města Jičín konstatoval závadný stav neboli krajně naléhavou situaci, který by mohl ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.

Týmy specializovaných pracovníků AQUATEST a PURUM provádí bezprostřední nápravná opatření, která sestávají z odběrů a analýz neznámých látek. Barely byly zajištěny a odvezeny na příslušná koncová zařízení, kde jsou v současné době analyzovány. Již nyní se například potvrdil obsah koncentrované kyseliny sírové a po vyhodnocení, o jaké látky se přesně jedná a nakolik jsou znečištěny, bude následovat ekologické odstranění obsahu IBC kontejnerů, včetně obalů IBC kontejnerů samotných. Zdroj pitné vody obce Budčeves se nachází ve vzdálenosti 160 metrů od nelegální skládky nezabezpečených odpadů, včetně nejbližších studen k individuálnímu zásobování pitnou vodou, a proto bude na místě také proveden monitoring kvality vody.

>> Renomované společnosti AQUATEST a PURUM navrhly vlastní postup sanačních prací a v rekordně rychlém čase zajistily havarijní stav nelegálního skladu nebezpečných odpadů ve Starém Městě

Řešíme mimořádné situace, krajně naléhavé stavy a ekologické havárie bezprostředním průzkumem a zajištěním komplexních sanačních služeb 

Odborníci společností AQUATEST a Purum čistě, ekologicky a v rekordním termínu dvou dní, zajistili 49 000 litrů nebezpečných kapalin 


Již nyní se potvrdil obsah koncentrované kyseliny sírové 

Po vyhodnocení, o jaké látky se přesně jedná, bude následovat ekologické odstranění nebezpečných kapalin 


   
Nejnovější
Geotechnický dozor na stavbách pozemních komunikací

Srdečně zveme na již 24. ročník odborného geotechnického semináře tradičně pořádaného společností SG Geotechnika a.s. a Českou silniční společností z.s. Zajištění nebezpečných odpadů na Jičínsku

Celkem 49 barelů s obsahem neznámých chemikálií, bylo nalezeno v obci Budčeves na Jičínsku, nápravná opatření provádí společnosti AQUATEST a.s. a Purum s.r.o. 

Komplexní stanovení kanabinoidů v konopí

Proč a jaké analýzy v konopí umíme zajistit? Potkejte se s našimi odborníky na Mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest ve dnech 1. až 3. listopadu 2019!