info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Komplexní stanovení kanabinoidů v konopí

15. 10. 2019

Konopí je stará kulturní rostlina, která byla v našem prostředí v minulosti pěstována především pro vlákno a olejnatá semena. Užívala se v lidovém léčitelství a nebyla považována za drogu, jako jsou třeba alkohol nebo tabák. S rozvojem chemického průmyslu a moderního zemědělství přišly ekonomicky výhodnější alternativy konopí, například bavlněné látky, sisálová a nylonová lana, či olejniny jako řepka a slunečnice, které měly za následek, že se u nás konopí skoro přestalo pěstovat. Renesance zájmu o konopí přišla až v šedesátých letech dvacátého století, kdy se začalo užívat jako rekreační droga, čímž se stalo předmětem zájmu forenzní analytické chemie. 

Potkejte se s našimi speciality na Mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest. Na největším veletrhu svého druhu na světě se na vás budeme těšit ve dnech 1. až 3. listopadu 2019 v PVA Expo Praha Letňany. 


Kanabinoidy v konopí 

Rostlina konopí obsahuje chemické sloučeniny zvané kanabinoidy, přičemž nejvyšší obsah kanabinoidů se nachází v trichomech („chloupcích“) na květu samičí rostliny. Listy dolní části rostliny obsahují nízké koncentrace kanabinoidů, stonek a semena jen minimálně. Nejvíce zmiňovanými a zastoupenými kanabinoidy jsou THC (delta-9-Tetrahydrokanabinol) a CBD (Kanabidiol), které mají kladné terapeutické účinky na lidské zdraví. THC zároveň působí jako psychotropní látka, a proto je zákonem stanoven limit do 0,3 % celkového dostupného THC. Standardní postup pro analýzu THC ve forenzní praxi je uzákoněn v předpisech EU pro schvalování povolených odrůd technického konopí (Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, Příloha 1). V posledních letech se zvyšuje zájem o užívání výtažků z konopí v léčitelství a kosmetice. Pro tyto účely se zpracovává konopí s nízkým obsahem THC. Tyto rostliny místo THC produkují převážně látky CBD nebo CBG (Kanabigerol). Pro producenty léčivých a kosmetických přípravků je důležitou informací obsah všech aktivních látek včetně formy, ve které se v rostlině nacházejí.  

Akreditované stanovení kanabinoidů, včetně celkového THC, CBD a CBG

Laboratoř společnosti AQUATEST a.s. se problematikou stanovení kanabinoidů zabývá již řadu let a zavedla akreditovaný postup stanovení těchto látek jak v rostlině, tak v konopných produktech, jako jsou oleje, masti, kapsle a podobně. V laboratoři je využívána technika plynové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí, která umožňuje získat pro detekci každé látky samostatný detekční signál odvozený z jejího hmotnostního spektra. Na selektivních hmotnostních signálech se analyty vzájemně neovlivňují a stanovení i minoritních složek je selektivní a přesné. Běžně lze měřit jak neutrální formy kanabinoidů (CBD, delta-9-THC, CBG, CBN, CBC), tak i jejich kyselé formy (CBDA, THCA, CBGA). Součástí analýzy kanabinoidů je také stanovení „celkového THC“ a „celkového CBD“, případně i „celkového CBG“, které získáme tepelnou dekarboxylací vzorku. Rostlina konopí totiž neutrální kanabinoidy (THC, CBD, CBG) prakticky neobsahuje. V rostlině jsou přítomny převážně kyselé formy kanabinoidů (THCA, CBDA, CBGA), které se při zahřátí na teploty vyšší než 100°C ireverzibilně dekarboxylují za vzniku neutrálních kanabinoidů. Výsledkem analýzy je pak celkové množství dostupných kanabinoidů bez ohledu na to, v jaké formě jsou v rostlině přítomné.

>> Přečtěte si více o analyzovaných látkách v konopí, množství vzorků, či právních aspektů analýzy rostlin konopí 

Dokážeme mnohem víc ...

V případě potřeby klienta je možné rozšířit testování i na doplňkové rozbory, jako je stanovení těžkých kovů, aflatoxinů, pesticidů či mikrobiologických zkoušek. Zkušenosti našich specialistů často využívají klienti k odborným konzultacím a poradám, kdy dochází k obohacení obou stran o nové vědomosti, poznatky a zkušenosti.

>> Potřebujete poradit? V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat
Tým Laboratoře společnosti AQUATEST a.s. 
   
Nejnovější
Ekonomická bilance recyklace solárních panelů

Solární budoucnost po roce 2020? Odborníci společnosti AQUATEST odpovídají, zda recyklaci 180 000 tun solárního odpadu zaplatí získané stříbro? 

Geotechnický dozor na stavbách pozemních komunikací

Srdečně zveme na již 24. ročník odborného geotechnického semináře tradičně pořádaného společností SG Geotechnika a.s. a Českou silniční společností z.s. 

Metoda FISH pro identifikaci mikroorganismů

Zejména pro provozovatele čistíren odpadních vod, exkluzivně přinášíme techniku identifikace mikroorganismů metodou fluorescenční in-situ hybridizace (FISH).