info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Lesy na Liberecku budou opět druhově bohatší

5. 9. 2018

Biodiverzita je stěžejní pro dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci lesů

Přes 13 tisíc mladých jedlí obohatí lesy krásného a rozmanitého přírodního prostředí turisticky vyhledávaného Liberecka. Pokračuje tak projekt, který začal obnovou návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, o kterém jsme Vás již informovali. Výsadba jedlí v této cenné přírodní lokalitě má zvýšit druhovou rozmanitost místních lesů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. "Podíl jedle v místních lesích je dlouhodobě zcela minimální a naší snahou je ji vrátit  zpět do přírody. Vnímáme důležitost druhově i věkově pestrých lesů, a proto jim tímto způsobem pomáháme", říká Ondřej Petrovský, ředidel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.  

Důležitost našich lesů a nezbytnost jejich ochrany

V minulých letech bylo vysázeno 127 350 sazenic a rozsáhlé výsadby se již zaměřují nejenom na Jizerské hory, ale i na jejich okolí. V letošním roce jsou do projektu zapojeny obce Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rádlo, Dlouhý Most, Šimonovice, Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel, Hrádek nad Nisou a Rynoltice. Člen skupiny PURUM KRAFT, společnost Purum, která v posledních dvou zmíněných obcích aktivně působí, je v tomto úsilí zapojena také. "Neustále dbáme na šetrné chování se k životnímu prostředí a je nám velikým potěšením, že společně s nadací můžeme přispět k odpovědnému zpřístupnění přírodních krás lidem", vysvětluje Oto Vrána, ředitel Purum na Liberecku. Přirozený a zdravý les má pozitivní dopad krom jiného i na zadržování vody v krajině, což je v dnešní době velice aktuální téma. 

O druhovou rozmanitost usilujeme společně s partnery 

Bez prostředků od dárců by byl celý projekt jen velice obtížně realizovatelný. Letos jsou výrazně zapojeny i samotné obce, které spolufinancují nezbytné oplocenky, které malé stromky chrání před spárkatou zvěří po dobu přibližně 15 let. "Spárkatá zvěř je v lesích přemnožená a opatření na ochranu nových sazenic jsou proto nezbytná. I přes jejich finanční náročnost jsou však z pohledu úspěšného vývoje lesního porostu ze stádia sazenic až do fáze zajištěné lesní kultury zcela klíčová", vysvětluje Petrovský. 


Více na www.nadaceivanadejmala.cz 


Naší doménou jsou komplexní ekologické služby v odpadovém hospodářství, ve kterých se odpady stávají zdrojem a směřují k trvale udržitelnému rozvoji životního prostředí. Jsme odborníci na ekologické využití, recyklaci, energetické využití a odstranění všech druhů odpadů. Zajistíme pro vás komplexní outsourcing odpadového hospodářství včetně legislativy a poradenství ve všech oblastech ekologie i nakládání s odpady.
www.purum.cz 


   
Nejnovější
Komplexní stanovení kanabinoidů v konopí

Proč a jaké analýzy v konopí umíme zajistit? Potkejte se s našimi odborníky na Mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest ve dnech 1. až 3. listopadu 2019! 

Rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek

Ve čtvrtek 3. října 2019 došlo k procvičení součinnosti složek integrovaného záchranného systému při simulovaném požáru s výskytem nebezpečné látky. 

Zálohování plastových lahví naráží na odpor

Zavést, či nezavést systém povinného zálohování plastových lahví? Právě tato otázka byla hlavním tématem konference pod záštitou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR.