info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Lesy na Liberecku budou opět druhově bohatší

5. 9. 2018

Biodiverzita je stěžejní pro dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci lesů

Přes 13 tisíc mladých jedlí obohatí lesy krásného a rozmanitého přírodního prostředí turisticky vyhledávaného Liberecka. Pokračuje tak projekt, který začal obnovou návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, o kterém jsme Vás již informovali. Výsadba jedlí v této cenné přírodní lokalitě má zvýšit druhovou rozmanitost místních lesů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. "Podíl jedle v místních lesích je dlouhodobě zcela minimální a naší snahou je ji vrátit  zpět do přírody. Vnímáme důležitost druhově i věkově pestrých lesů, a proto jim tímto způsobem pomáháme", říká Ondřej Petrovský, ředidel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.  

Důležitost našich lesů a nezbytnost jejich ochrany

V minulých letech bylo vysázeno 127 350 sazenic a rozsáhlé výsadby se již zaměřují nejenom na Jizerské hory, ale i na jejich okolí. V letošním roce jsou do projektu zapojeny obce Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rádlo, Dlouhý Most, Šimonovice, Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel, Hrádek nad Nisou a Rynoltice. Člen skupiny PURUM KRAFT, společnost Purum, která v posledních dvou zmíněných obcích aktivně působí, je v tomto úsilí zapojena také. "Neustále dbáme na šetrné chování se k životnímu prostředí a je nám velikým potěšením, že společně s nadací můžeme přispět k odpovědnému zpřístupnění přírodních krás lidem", vysvětluje Oto Vrána, ředitel Purum na Liberecku. Přirozený a zdravý les má pozitivní dopad krom jiného i na zadržování vody v krajině, což je v dnešní době velice aktuální téma. 

O druhovou rozmanitost usilujeme společně s partnery 

Bez prostředků od dárců by byl celý projekt jen velice obtížně realizovatelný. Letos jsou výrazně zapojeny i samotné obce, které spolufinancují nezbytné oplocenky, které malé stromky chrání před spárkatou zvěří po dobu přibližně 15 let. "Spárkatá zvěř je v lesích přemnožená a opatření na ochranu nových sazenic jsou proto nezbytná. I přes jejich finanční náročnost jsou však z pohledu úspěšného vývoje lesního porostu ze stádia sazenic až do fáze zajištěné lesní kultury zcela klíčová", vysvětluje Petrovský. 


Více na www.nadaceivanadejmala.cz 


Naší doménou jsou komplexní ekologické služby v odpadovém hospodářství, ve kterých se odpady stávají zdrojem a směřují k trvale udržitelnému rozvoji životního prostředí. Jsme odborníci na ekologické využití, recyklaci, energetické využití a odstranění všech druhů odpadů. Zajistíme pro vás komplexní outsourcing odpadového hospodářství včetně legislativy a poradenství ve všech oblastech ekologie i nakládání s odpady.
www.purum.cz 
   
Nejnovější
Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energetického využití odpadů

Olomouc, historická metropole Moravy, hostí již 2. Česko-polskou konferenci "Úroveň recyklace a energetického využití frakcí ze směsného komunálního odpadu" ve dnech 29. – 30. května 2019. 

Prestižní Cena akademika Quido Záruby
Profesor Quido Záruba, velikán československé aplikované vědy s nebývalým mezinárodním významem. Připomeňme si Zárubův odkaz před mezinárodní konferencí Pražské geotechnické dny, kde bývá tradičně udíleno Zárubovo ocenění. 
Citlivě chráníme vodní zdroje nejenom v krajině, ale také v památkových zónách

Poslechněte si na Českém rozhlasu o rekultivaci Dolního rybníku Zámecké zahrady v Teplicích, který v chráněné památkové zóně revitalizuje česká společnost AQUATEST.