info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

18. 12. 2017

Uvědomujeme si, že nežijeme v izolovaném prostředí a že konání nás všech má každodenní dopady na přírodu. Právě to je jedním z důvodů, proč podporujeme v rámci společenské odpovědnosti firem řadu bohulibých projektů, které odpovědně zpřístupňují přírodní krásy lidem. Jedním z takových projektů je také projekt s názvem „Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“. Podpora tomuto úsilí je přímo od společnosti Purum s.r.o. 


Krása Jizerských hor

Jizerské hory jsou pro své krásné a rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. Je potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a rekreačního využití. A právě kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu. Projekt Obnovy návštěvnické infrastruktury v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny se věnuje právě této cenné přírodní lokalitě.

Turistické stezky jsou zde již na řadě míst poškozené, podmáčené a pro návštěvníky hor nebezpečné. Tvoří se nové, nechtěné alternativní stezky a dochází tak k poškozování přírody.

 

O obnovu usilujeme společně s partnery

„Rozhodli jsme se spolupracovat s Jizersko-ještědským horským spolkem, který bude investorem celého záměru, neboť se mu podařilo získat většinu prostředků z fondů EU. Naše nadace získává finanční prostředky ve výši zhruba 200 000,- Kč na nezbytné spolufinancování projektu, jehož celkový rozpočet je cca 1,3 mil. Kč. Vše bylo pečlivě konzultováno se Správou CHKO a Lesy ČR“, vysvětluje podstatu projektu Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a pokračuje: „Obnova a vylepšení zázemí pro turisty v délce přibližně 2,3 km je nezbytná pro jejich spokojenost a bezpečnost, ale zároveň přispěje i potřebám ochrany přírody Jizerských hor“.

 

 

Pro úplnost uvádíme kontakt na Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3

email: info@nadaceivanadejmala.cz

web: www.nadaceivanadejmala.cz

bankovní spojení: 346 35 88/0300

Nejnovější
Pijete kvalitní vodu?

Zajímá vás, jaká voda vám teče z kohoutku? Využijte jarní testování pitné vody akreditované laboratoře společnosti AQUATEST a.s. A proč bychom vodu měli testovat právě na jaře? Čtěte dále. 

U nás mají technické a přírodovědné obory budoucnost

Dne 20. 3. 2019 proběhl v Ústí nad Labem Den kariéry Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně. Nestihli jste se u nás zastavit? 

Slavností zahájení rekonstrukce Pražské tržnice

Památkově chráněný pavilon 40 Pražské tržnice se dočkal své renovace. Generální dodavatel stavby je společnost PROFISTAV Litomyšl.