info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

18. 12. 2017

Nežijeme v izolovaném prostředí a konání nás všech má každodenní dopady na přírodu

Právě to je jedním z důvodů, proč podporujeme v rámci společenské odpovědnosti řadu projektů, které aktivně chrání českou krajinu. Jedním z takových je Obnova návštěvnické infrastruktury v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, kde česká společnost Purum ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhá k odpovědnému zpřístupňování přírodní krásy lidem. 

Krása Jizerských hor 

Jizerské hory jsou pro své krásné a rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. Je potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a rekreačním využitím. A právě kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu. Projekt Obnovy návštěvnické infrastruktury v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny se věnuje právě této cenné přírodní lokalitě. Turistické stezky jsou zde již na řadě míst poškozené, podmáčené a pro návštěvníky hor nebezpečné. Tvoří se nové, nechtěné alternativní stezky a dochází tak k poškozování přírody.

O obnovu usilujeme společně s partnery 

"Rozhodli jsme se spolupracovat s Jizersko-ještědským horským spolkem, který bude investorem celého záměru, neboť se mu podařilo získat většinu prostředků z fondů EU. Naše nadace získává finanční prostředky ve výši zhruba 200 000,- Kč na nezbytné spolufinancování projektu, jehož celkový rozpočet je cca 1,3 mil. Kč. Vše bylo pečlivě konzultováno se Správou CHKO a Lesy ČR“, vysvětluje podstatu projektu Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a pokračuje:

„Obnova a vylepšení zázemí pro turisty v délce přibližně 2,3 km 
je nezbytná pro jejich spokojenost a bezpečnost, 
ale zároveň přispěje i potřebám ochrany přírody Jizerských hor“.

Více o Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která již přes 25 let chrání a obnovuje přírodní prostředí v České republice na www.nadaceivanadejmala.cz 

www.purum.cz    
Nejnovější
Česko-polská obchodní komora slaví 20 let od svého vzniku

Česko-polské obchodní komoře gratulujeme k jubileu, přejeme spoustu úspěchů a děkujeme za skvělou spolupráci, díky které společnost AQUATEST realizovala řadu projektů pro ochranu životního prostředí.   

ČR zaostává za sousedními zeměmi ve využívání odpadů, bez zvýšení skládkovacího poplatku se nepohneme, varují odborníci

Přední experti z České, Polské a Slovenské republiky společně hledali řešení problémů efektivní recyklace a energetického využití odpadů. Co je třeba pro naplnění náročných evropských cílů pro nakládání s odpady?


Unikátní nanotechnologie pro čisté životní prostředí

Odborníci společnosti AQUATEST pojednali o přelomovém použití nanotechnologií v sanační ekologii na 22. ročníku konference Sanační technologie. Případovou studií je oblast ústecké Spolchemie, která je prvním územím v České republice, kde byly aplikovány nanočástice železa pro čištění kontaminované půdy a podzemní vody.