Skupina
CS | EN | SR

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

  • Domů
  • Novinky
  • Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách

18. 12. 2017

Nežijeme v izolovaném prostředí a konání nás všech má každodenní dopady na přírodu

Právě to je jedním z důvodů, proč podporujeme v rámci společenské odpovědnosti řadu projektů, které aktivně chrání českou krajinu. Jedním z takových je Obnova návštěvnické infrastruktury v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, kde česká společnost Purum ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhá k odpovědnému zpřístupňování přírodní krásy lidem. 

Krása Jizerských hor 

Jizerské hory jsou pro své krásné a rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. Je potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a rekreačním využitím. A právě kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu. Projekt Obnovy návštěvnické infrastruktury v Národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny se věnuje právě této cenné přírodní lokalitě. Turistické stezky jsou zde již na řadě míst poškozené, podmáčené a pro návštěvníky hor nebezpečné. Tvoří se nové, nechtěné alternativní stezky a dochází tak k poškozování přírody.

O obnovu usilujeme společně s partnery 

"Rozhodli jsme se spolupracovat s Jizersko-ještědským horským spolkem, který bude investorem celého záměru, neboť se mu podařilo získat většinu prostředků z fondů EU. Naše nadace získává finanční prostředky ve výši zhruba 200 000,- Kč na nezbytné spolufinancování projektu, jehož celkový rozpočet je cca 1,3 mil. Kč. Vše bylo pečlivě konzultováno se Správou CHKO a Lesy ČR“, vysvětluje podstatu projektu Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a pokračuje:

„Obnova a vylepšení zázemí pro turisty v délce přibližně 2,3 km 
je nezbytná pro jejich spokojenost a bezpečnost, 
ale zároveň přispěje i potřebám ochrany přírody Jizerských hor“.

Více o Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která již přes 25 let chrání a obnovuje přírodní prostředí v České republice na www.nadaceivanadejmala.cz 

www.purum.cz