Skupina
CS | EN | SR

Rozvíjíme obor geomechaniky a terénního měření

  • Domů
  • Novinky
  • Rozvíjíme obor geomechaniky a terénního měření

Rozvíjíme obor geomechaniky a terénního měření

5. 3. 2020

Od založení nejstarší, největší a nejlépe vybavené laboratoře mechaniky zemin v České republice uplynulo rovných devadesát let. Laboratoř geomechaniky společnosti SG Geotechnika si nadále udržuje bezkonkurenční portfolio akreditovaných laboratorních postupů, podílí se na rozvoji oboru geotechniky a pomáhá realizovat rozsáhlé inženýrské projekty nejen v Česku, ale také v zahraničí 

Tradice a vysoká odbornost společnosti SG Geotechnika jsou dílem mimořádné aktivity dvou výjimečných osobností, profesora Quida Záruby, který v roce 1926 vytvořil první inženýrskogeologické pracoviště v celém tehdejším Československu, a profesora Aloise Myslivce, který v roce 1929 založil v Praze-Podbabě první československou laboratoř mechaniky zemin. Z činnosti laboratoře, která se dnes nachází na pražském Barrandově, vyrůstaly teoretické i praktické základy oboru geomechanika a na podbabském pracovišti působilo mnoho předních českých odborníků.

Bezkonkurenční portfolio akreditovaných laboratorních postupů

V 70. letech byla činnost laboratoře rozšířena o zkoušky skalních hornin, v 90. letech o zkoušení kameniva, betonu a dalších stavebních hmot a materiálů. Značné zkušenosti laboratoř získala také ve zkoušení produktů antropogenní činnosti, jako jsou popílky, strusky, kaly či recykláty. Odborníci SG Geotechniky jsou mimo jiné aktivní v pracovní skupině WG 7 v Bruselu, kde zpracovávají technické podmínky užití druhotných a alternativních surovin, a také tyto materiály v mimořádném rozsahu uplatňují v zemních pracích. Barrandovská laboratoř provádí unikátní dlouhodobé zkoušky bobtnání produktů spalování – nejdelší měření započalo na konci roku 2010 a stále pokračuje. Laboratoř zavedla do běžné praxe také smykové zkoušky rozhraní zemina–geotextilie, geomříž a v roce 1997 byla určena Českým báňským úřadem jako zkušební laboratoř zásypných směsí odstraňovaných hlavních důlních děl. V roce 1995 získala laboratoř geomechaniky své první osvědčení o akreditaci a od té doby neustále rozšiřuje soubor akreditovaných zkoušek na aktuálních již 32 akreditovaných postupů. Dnes laboratoř nabízí komplexní spektrum běžně požadovaných zkoušek zemin, hornin i kameniva, doplněné o další služby, jako je terénní zkušebnictví, geofyzikální měření či geodetické činnosti.

Nejstarší laboratoř geomechaniky stojí za velkým množstvím významných inženýrských projektů nejen v Česku, ale také v zahraničí

Odborníci společnosti zajišťují inženýrskogeologické, geotechnické nebo laboratorní práce pro velkou část důležitých staveb v České republice a podílejí se i na mnoha významných projektech v zahraničí, ať už jako odpovědní geologové a projektoví vedoucí, nebo jako expertní poradci mezinárodních organizací. Naši specialisté se podíleli na zřízení a práci polních laboratoří na stavbách v Alžírsku, Ázerbájdžánu, Egyptě, Iráku, na Islandu, v Jordánsku, Mali, Mongolsku, Nigeru, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku či Ugandě.

Rozvoj oboru prostřednictvím aplikovaného výzkumu

Na půdě naší laboratoře také vznikla či byla revidována podstatná část platných norem pro laboratorní zkoušky mechaniky zemin. Poznatky a zkušenosti získané při řešení úkolů aplikovaného výzkumu a v rámci normotvorné činnosti jsou v laboratoři průběžně zaváděny do běžné praxe a společnost vždy byla a je vůdčím pracovištěm v oblasti vědeckotechnického rozvoje geotechniky, inženýrské geologie i geoekologie.

Kontinuálně pomáháme realizovat stěžejní inženýrská díla

Od svého založení v roce 1929 laboratoř geomechaniky otestovala více než 275 tisíc vzorků zemin a hornin a nadále zůstává špičkovým pracovištěm v oboru. Naši odborníci nadále rozvíjejí nové zkušební metody a udržují si vysokou odbornou autoritu. V současné době se podílejí na přípravě nové linky D pražského metra, provádějí akreditované laboratorní zkoušky pro modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru nebo zajišťují podklady pro výstavbu rychlostní komunikace R35 ve směru Opatovec – Staré Město.

Prof. Ing. Dr. Alois Myslivec, DrSc., zakladatel nejstarší a doposud největší a nejlépe vybavené laboratoře mechaniky zemin v České republice / Foto: SG Geotechnika a.s.