info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Úřední měření průtoku

30. 1. 2018

Společnosti AQUATEST a.s. byla v září roku 2013 udělena Autorizace k výkonu úředního měření průtoku vody v profilech s volnou hladinou. Na základě této autorizace je společnost vedena v databázi autorizovaných subjektů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Měřící skupina společnosti AQUATEST a.s. je tvořena dvěma pracovníky, kteří jsou držiteli certifikátu způsobilosti České metrologické společnosti v oboru měření průtoku hydrometrováním. Na tomto základě je společnost AQUATEST a.s. oprávněna provádět úřední měření průtoku hydrometrováním, o jehož výsledku vydává dokument charakteru veřejné listiny – Doklad o úředním měření.

   
Nejnovější
Geotechnický dozor na stavbách pozemních komunikací

Srdečně zveme na již 24. ročník odborného geotechnického semináře tradičně pořádaného společností SG Geotechnika a.s. a Českou silniční společností z.s. Zajištění nebezpečných odpadů na Jičínsku

Celkem 49 barelů s obsahem neznámých chemikálií, bylo nalezeno v obci Budčeves na Jičínsku, nápravná opatření provádí společnosti AQUATEST a.s. a Purum s.r.o. 

Komplexní stanovení kanabinoidů v konopí

Proč a jaké analýzy v konopí umíme zajistit? Potkejte se s našimi odborníky na Mezinárodním veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest ve dnech 1. až 3. listopadu 2019!