info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Chráníme před ničivými povodněmi

11. 7. 2019

Hodonínka, jejíž horní tok tvoří část historické zemské hranice Čech a Moravy, prošla kompletní revitalizací a zkapacitněním koryta vodního toku. Při extrémních povodních díky této stavbě už nebude docházet k ohrožení v obci Křtěnov  

Investor a správce vodního toku Hodonínka, Lesy České republiky s.p., ukončil úpravy koryta Hodonínky v obci Křtěnov. Hlavním důvodem úpravy koryta je, aby nedocházelo k dalším škodám na okolních nemovitostech, k podstatnému zvýšení eroze půdy a sesuvům břehů potoka, transportům půdy a následnému zanášení koryta toku. 

Nejúčinnější protipovodňová řešení jsou ta komplexní 

Vodní tok Hodonínka byl výrazně zkapacitněn na min. Q20 v délce 407 metrů. Pod dozorem společnosti AQUATEST a.s. došlo k odtěžbě dnového sedimentu a k rozšíření levého břehu s vytvořením bermy, která slouží k odvedení vod při vyšších průtocích a zároveň k přístupu do koryta. Šířka bermy je v rozmezí 2,5–6,5 metrů a šířka dna je v celé délce 1,7 metru se sklonem 4‰. Celkem se odtěžilo 3 280  m³ zemin a dnového sedimentu. Stabilizace kynety a svahu k bermě je provedena patkou z lomového kamene o hmotnosti 80–200 kg. V úsecích po přibližně 40 metrech bylo v korytě provedeno celkem 11 zajišťovacích prahů z lomového kamene hmotnosti 160–200 kg. Z důvodu sklonu a úpravy dna byl vybudován v úseku 13,310–13,315 kilometru vybudován drsný kamenný skluz mezi dvěma železobetonovými prahy. Tento drsný kamenný skluz byl vyskládán z lomového kamene na štět. Na stabilizaci kynety a svahu k bermě a zajišťovacích prahů a drsného kamenného skluzu bylo použito celkem 675 m³ lomového kamene.

Sanační práce a realizace následných protipovodňových opatření zabezpečí zhruba 11 budov a obyvatele obce Křtěnov i při extrémních povodních. Pomyslnou tečkou za stavbou bude srpnová kolaudace tohoto vodního díla.    
Nejnovější
Ekonomická bilance recyklace solárních panelů

Solární budoucnost po roce 2020? Odborníci společnosti AQUATEST odpovídají, zda recyklaci 180 000 tun solárního odpadu zaplatí získané stříbro? 

Geotechnický dozor na stavbách pozemních komunikací

Srdečně zveme na již 24. ročník odborného geotechnického semináře tradičně pořádaného společností SG Geotechnika a.s. a Českou silniční společností z.s. 

Metoda FISH pro identifikaci mikroorganismů

Zejména pro provozovatele čistíren odpadních vod, exkluzivně přinášíme techniku identifikace mikroorganismů metodou fluorescenční in-situ hybridizace (FISH).