info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Chráníme před ničivými povodněmi

11. 7. 2019

Hodonínka, jejíž horní tok tvoří část historické zemské hranice Čech a Moravy, prošla kompletní revitalizací a zkapacitněním koryta vodního toku. Při extrémních povodních díky této stavbě už nebude docházet k ohrožení v obci Křtěnov  

Investor a správce vodního toku Hodonínka, Lesy České republiky s.p., ukončil úpravy koryta Hodonínky v obci Křtěnov. Hlavním důvodem úpravy koryta je, aby nedocházelo k dalším škodám na okolních nemovitostech, k podstatnému zvýšení eroze půdy a sesuvům břehů potoka, transportům půdy a následnému zanášení koryta toku. 

Nejúčinnější protipovodňová řešení jsou ta komplexní 

Vodní tok Hodonínka byl výrazně zkapacitněn na min. Q20 v délce 407 metrů. Pod dozorem společnosti AQUATEST a.s. došlo k odtěžbě dnového sedimentu a k rozšíření levého břehu s vytvořením bermy, která slouží k odvedení vod při vyšších průtocích a zároveň k přístupu do koryta. Šířka bermy je v rozmezí 2,5–6,5 metrů a šířka dna je v celé délce 1,7 metru se sklonem 4‰. Celkem se odtěžilo 3 280  m³ zemin a dnového sedimentu. Stabilizace kynety a svahu k bermě je provedena patkou z lomového kamene o hmotnosti 80–200 kg. V úsecích po přibližně 40 metrech bylo v korytě provedeno celkem 11 zajišťovacích prahů z lomového kamene hmotnosti 160–200 kg. Z důvodu sklonu a úpravy dna byl vybudován v úseku 13,310–13,315 kilometru vybudován drsný kamenný skluz mezi dvěma železobetonovými prahy. Tento drsný kamenný skluz byl vyskládán z lomového kamene na štět. Na stabilizaci kynety a svahu k bermě a zajišťovacích prahů a drsného kamenného skluzu bylo použito celkem 675 m³ lomového kamene.

Sanační práce a realizace následných protipovodňových opatření zabezpečí zhruba 11 budov a obyvatele obce Křtěnov i při extrémních povodních. Pomyslnou tečkou za stavbou bude srpnová kolaudace tohoto vodního díla.    
Nejnovější
Budoucí úsek dálnice D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

Společnost SG Geotechnika a.s. vykonává stavební dozor budoucí dálnice D3 a operativně řeší nastalé geotechnické výzvy pro zajištění bezpečnosti a dlouhodobé kvality komunikace, která se stane součástí hlavního mezinárodního tahu vedoucího ze Skandinávie do Řecka. 

Běhám, běháš, běháme již od roku 1967

Přijďte si s námi zaběhat na tradiční, již 49. ročník Běhu Kovohutěmi, a kromě tenisek nezapomeňte také nefunkční baterie či elektroodpad, protože recyklace začíná poctivým tříděním. 


Propojujeme lidi a místa chytřejšími a efektivnějšími způsoby

Společnost SG Geotechnika a.s. připravila projekt zemních prací a zajistila geotechnický dozor stavby nového letiště Istanbul New Airport, které je považované za největší letiště na světě. První část nového letiště byla úspěšně uvedena do provozu.