info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energetického využití odpadů

13. 5. 2019

Čeští, polští a slovenští experti budou řešit budoucnost využití odpadu, otázky třídění a recyklace druhotných surovin, energetického využití spalitelných frakcí ze směsného komunálního odpadu, a nabídnou nová optimální řešení pro obecní systémy v nakládání s komunálními odpady

2. Česko-polská konference "Úroveň recyklace a energetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu" 

Konference naváže na loňský ročník společné výměny zkušeností a dobrých praktik při řešení problematiky nakládání s komunálními odpady v České republice a Polsku, kdy se odborníci shodli na nedostatečné legislativě, motivaci i stabilním prostředí pro efektivní snižování skládkovaného komunálního odpadu v České republice, zatímco za sousedním Polskem zaostáváme v budování infrastruktury pro třídění i recyklaci o několik let. Konference nově přinese také aktuální informace o řešení této problematiky na Slovensku, a to s ohledem na naplňování rámcových cílů Evropské unie v oblasti oběhového hospodářství. Jako v prvním ročníku konference i letošní exkurze v Polsku a České republice představí moderní zařízení pro nakládání s komunálními odpady, jako jsou linky s optickým tříděním, zejména druhotných surovin, technologie na výrobu alternativního paliva TAP, překládací stanice pro logistiku s komunálními odpady a proběhnou také prohlídky zařízení určených k termickému zpracování komunálních odpadů v Brně a v Krakově. 

Mezinárodní konferenci byly uděleny čestné záštity Ministerstva životního prostředí a Česko-polské obchodní komory 

O důležitosti tématu konference s ohledem na připravovanou legislativu se zákazem skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných odpadů, svědčí záštita Ministerstva životního prostředí udělená panem ministrem Richardem Brabcem a Česko-polské obchodní komory, kterou poskytl pan předseda představenstva Jiří Cienciala. Akce se koná také za podpory Okresní hospodářské komory Olomouc, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a zúčastní se mimo jiné i společnosti jako je Sutco Polska Sp. z. o. o., Veolia Energie ČR, EKO-KOM a.s., OZO Ostrava s.r.o., FCC Česká republika, s.r.o., SGS Czech Republic s.r.o., SAKO Brno, a.s. či Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

29. – 30. května 2019 

Konference naváže na 1. Česko-polskou konferenci "Výzvy v nakládání s komunálními odpady" 

Nestihli jste první ročník konference se závěry, kdy v ČR chybí motivace i legislativa k většímu využívání odpadů? Přečtěte si více, že ve srovnání se sousedním Polskem zaostáváme v budování infrastruktury pro třídění i recyklaci o několik let zde. 
www.aquatest.cz
    
Nejnovější
Chráníme před ničivými povodněmi

Vodní tok Hodonínka, jejíž horní tok tvoří část historické zemské hranice Čech a Moravy,  prošel kompletní revitalizací a zkapacitněním průtoku. Při extrémních povodních díky této stavbě už nebude docházet k ohrožení  v obci Křtěnov.  

Víte, jaká voda vám teče z kohoutku?

Pijete kvalitní vodu? Využije akční testování pitné vody akreditované laboratoře společnosti AQUATEST a.s.! A proč bychom měli vodu testovat právě v těchto měsících? Čtěte dále. 

Česko-polská obchodní komora slaví 20 let od svého vzniku

Česko-polské obchodní komoře gratulujeme k jubileu, přejeme spoustu úspěchů a děkujeme za skvělou spolupráci, díky které společnost AQUATEST realizovala řadu projektů pro ochranu životního prostředí.