info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Víte, jaká voda vám teče z kohoutku?

2. 7. 2019

Ať jste napojeni na vodovod, nebo máte vlastní studnu či vrt, posoudíme aktuální stav kvality vaší vody z hlediska základních chemických, mikrobiologických i fyzikálně-chemických ukazatelů 

Proč bychom měli vodu testovat právě v těchto měsících? 

Dlouhodobé zkušenosti akreditované Laboratoře společnosti AQUATEST a.s. ukazují nutnost sledovat kvalitu pitné vody. Kvalita vody se v čase mění, kolísá v závislosti na intenzitě zemědělského hospodaření a výrobního průmyslu, ale také podle počasí, kdy nezávadnost pitné vody mohou ovlivnit především sucha. Proto nastává nejvhodnější doba pro ověření kvality pitné vody, kterou do 31. 8. 2019 provádíme za akční cenu.

Zajímá vás, jaká voda vám teče z kohoutku?

Vaši pitnou vodu podrobíme analýze v laboratoři a vy od nás do 10 pracovních dnů obdržíte protokol o výsledcích, kde naleznete nejen číselné výsledky, ale také slovní zhodnocení, zda daný parametr vyhovuje či nevyhovuje limitům vyhlášky pro pitnou vodu č. 252/2004 Sb. Poskytujeme rozbory fyzikálně-chemické, chemické a mikrobiologické, pomocí nichž můžeme odhalit případné znečištění vody. Odborníci Laboratoře společnosti AQUATEST a.s. se na problematiku vody zaměřují dlouhodobě, spolupracují například s Českým hydrometeorologickým ústavem při monitoringu kvality podzemních vod v České Republice. Nedávno jsme vás také informovali o nálezech pesticidů, bakterií a chemikálií z plastových obalů v pitných, pramenitých, minerálních a kojeneckých vodách.

Podívejte se na nezávislé testy balených vod a na to, které z nich obsahují pesticidy, bakterie a látky z plastů.

Jak akční testování pitné vody probíhá?

V Praze a v Mníšku pod Brdy vám ve všedních dnech bezplatně poskytneme vzorkovnice a potřebné informace k odběru vody. Do deseti pracovních dnů provedeme akreditovaný rozbor vody, který vyhodnotíme s limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou a teplou vodu. E-mailem, nebo poštou vám zašleme akreditovaný protokol o výsledcích.

Rozsah testovaných ukazatelů

Testujeme konduktivitu, pH, CHSKMn, chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, dusitany, vápník, mangan, železo, celkovou tvrdost, E. Coli, intestinální enterokoky, MO počet organismů, počty kolonií při 22°C, koliformní bakterie a Clostridium perfringens.   
Nejnovější
Chráníme před ničivými povodněmi

Vodní tok Hodonínka, jejíž horní tok tvoří část historické zemské hranice Čech a Moravy,  prošel kompletní revitalizací a zkapacitněním průtoku. Při extrémních povodních díky této stavbě už nebude docházet k ohrožení  v obci Křtěnov.  

Víte, jaká voda vám teče z kohoutku?

Pijete kvalitní vodu? Využije akční testování pitné vody akreditované laboratoře společnosti AQUATEST a.s.! A proč bychom měli vodu testovat právě v těchto měsících? Čtěte dále. 

Česko-polská obchodní komora slaví 20 let od svého vzniku

Česko-polské obchodní komoře gratulujeme k jubileu, přejeme spoustu úspěchů a děkujeme za skvělou spolupráci, díky které společnost AQUATEST realizovala řadu projektů pro ochranu životního prostředí.