info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Pijete kvalitní vodu?

10. 4. 2019

Ať jste napojeni na vodovod, nebo máte vlastní studnu či vrt, posoudíme aktuální stav kvality vaší vody z hlediska základních chemických, mikrobiologických i fyzikálně-chemických ukazatelů

Proč je nutné testovat vodu na jaře? 

Rozbory akreditované laboratoře společnosti AQUATEST a.s. opakovaně ukazují nutnost sledovat kvalitu vody a pravidelně ji nechat ověřit. Kvalita vody kolísá v závislosti na intenzitě zemědělského hospodaření a výrobním průmyslu, ale také podle počasí, kdy nezávadnost pitné vody mohou ovlivnit jak sucha, tak jarní tání sněhu. Proto právě nastala nejvhodnější doba k tomu, nechat si udělat rozbor vody, který do 30. 5. 2019 provádíme za akční cenu. 

Zajímá Vás, jaká voda vám teče z kohoutku? 

Chemickými, mikrobiologickými a dalšími ukazateli odhalíme zdroje znečištění vody přírodního původu a případné stopové kontaminace dalších prvků. Odborníci Laboratoře AQUATEST se na problematiku vody zaměřují komplexně a nedávno jsme vás také informovali o stopovém obsahu pesticidů, bakterií a chemikálií z plastových obalů v pitných, pramenitých, minerálních a kojeneckých vodách.

Podívejte se na nezávislé testy balených vod a na to, které z nich obsahují pesticidy, bakterie a látky z plastů. 

Jak akční jarní testování pitné vody probíhá? 

V Praze a našich regionálních pobočkách vám ve všech všechních dnech bezplatně poskytneme vzorkovnice a potřebné informace k odběru vody. Do deseti pracovních dnů provedeme akreditovaný rozbor vody, který vyhodnotíme s limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou a teplou vodu. E-mailem, nebo poštou vám zašleme akreditovaný protokol o výsledcích. Naši odborníci poté na základě analýz výsledků navrhnou opatření pro dosažení potřebné kvality vody. 

VÝDEJ VZORKOVNIC
Po–Čt: 7:3016:00
Pá: 7:3014:00

Bezplatně vám poskytneme vzorkovnice a potřebné informace k odběru vody 


PŘÍJEM VZORKŮ
Po–Čt: 7:30–16:00

Přijmeme vaše vzorky k rozboru v laboratoři a provedeme akreditovaný rozbor VZORKY ZPRACUJEME DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ

Vyhodnotíme vaše výsledky s limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou a teplou vodu 


VYDÁME PROTOKOL

Poskytneme vám akreditovaný protokol o výsledcích 

Rozsah testovaných ukazatelů

Testujeme konduktivitu, pH, CHSKMn, chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, dusitany, vápník, mangan, železo, celkovou tvrdost, E. Coli, intestinální enterokoky, MO počet organismů, počty kolonií při 22°C, koliformní bakterie a Clostridium perfringens. 

E: laboratore@aquatest.cz 
W: www.aquatest.cz
T: 731 198 047, 732 804 770   
Nejnovější
Česko-polská obchodní komora slaví 20 let od svého vzniku

Česko-polské obchodní komoře gratulujeme k jubileu, přejeme spoustu úspěchů a děkujeme za skvělou spolupráci, díky které společnost AQUATEST realizovala řadu projektů pro ochranu životního prostředí.   

ČR zaostává za sousedními zeměmi ve využívání odpadů, bez zvýšení skládkovacího poplatku se nepohneme, varují odborníci

Přední experti z České, Polské a Slovenské republiky společně hledali řešení problémů efektivní recyklace a energetického využití odpadů. Co je třeba pro naplnění náročných evropských cílů pro nakládání s odpady?


Unikátní nanotechnologie pro čisté životní prostředí

Odborníci společnosti AQUATEST pojednali o přelomovém použití nanotechnologií v sanační ekologii na 22. ročníku konference Sanační technologie. Případovou studií je oblast ústecké Spolchemie, která je prvním územím v České republice, kde byly aplikovány nanočástice železa pro čištění kontaminované půdy a podzemní vody.