info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

U nás mají technické a přírodovědné obory budoucnost

20. 3. 2019

Na půdě Fakulty strojního inženýrství ústecké Univerzity J. E. Purkyně se představily  konzultační, inženýrské a dodavatelské společnosti AQUATEST a.s. a SG Geotechnika a.s. 

Proběhl již 13. ročník Dne kariéry FSI UJEP, jediné technicky zaměřené fakulty v Ústeckém kraji, která se soustřeďuje na základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti strojírenských technologií, průmyslové inženýrství, energetiku a další.  V rámci každoročně pořádaného Dne kariéry se setkávají firmy podnikající v regionu a další instituce technického a přírodovědného zaměření se studenty a vyučujícími. Návštěvníkům a studentům fakulty pak přednáškami zprostředkují nejen informace o zaměření své činnosti a působnosti, ale studentům představí jejich potenciální budoucí obor zaměstnání. 

Pokud jste u nás v univerzitním kampusu nestihli zastavit osobně nebo se chcete uplatit v technickém i přírodovědném oboru, přihlaste se na stáž. Pod dohledem našich kolegů se zkušenostmi, jak z českého prostředí, tak z významných zahraničních projektů, se vám otevřou dveře do komplexní problematiky vodního a odpadového hospodářství, geotechnických a inženýrskogeologických služeb.

A jak to bude vypadat? Zažijete u nás mezioborový multitasking od orientace v digitálním prostředí 3D modelování a vizualizací, seznámení se s prostředním akreditovaných laboratoří až po místo dění - úpraven pitných a procesních vod, čistíren odpadních vod, na hlavní komunikační a železniční uzly v České republice či do projektů pro udržitelné životní prostředí. Navíc se ocitnete v epicentru nejpokrokovějších technologií a moderních postupů. S tradicí od roku 1926 se věnujeme výzkumným a vývojovým aktivitám, které aplikujeme v praxi. 

Chcete na vlastní kůži zažít aplikovaný výzkum a inovace v oblasti strojírenských technologií a inženýrství?

Přečtěte si o oborech naší činnosti na www.aquatest.cz a www.geotechnika.cz 
Pro stáž v oblasti vodního i odpadového hospodářství nás kontaktujete na aquatest@aquatest.cz
Pro uplatnění v oblasti geotechnických a inženýrskogeologických služeb na info@geotechnika.cz 

Nejnovější
Pijete kvalitní vodu?

Zajímá vás, jaká voda vám teče z kohoutku? Využijte jarní testování pitné vody akreditované laboratoře společnosti AQUATEST a.s. A proč bychom vodu měli testovat právě na jaře? Čtěte dále. 

U nás mají technické a přírodovědné obory budoucnost

Dne 20. 3. 2019 proběhl v Ústí nad Labem Den kariéry Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně. Nestihli jste se u nás zastavit? 

Slavností zahájení rekonstrukce Pražské tržnice

Památkově chráněný pavilon 40 Pražské tržnice se dočkal své renovace. Generální dodavatel stavby je společnost PROFISTAV Litomyšl.