info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

U nás mají technické a přírodovědné obory budoucnost

20. 3. 2019

Na půdě Fakulty strojního inženýrství ústecké Univerzity J. E. Purkyně se představily  konzultační, inženýrské a dodavatelské společnosti AQUATEST a.s. a SG Geotechnika a.s. 

Proběhl již 13. ročník Dne kariéry FSI UJEP, jediné technicky zaměřené fakulty v Ústeckém kraji, která se soustřeďuje na základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti strojírenských technologií, průmyslové inženýrství, energetiku a další.  V rámci každoročně pořádaného Dne kariéry se setkávají firmy podnikající v regionu a další instituce technického a přírodovědného zaměření se studenty a vyučujícími. Návštěvníkům a studentům fakulty pak přednáškami zprostředkují nejen informace o zaměření své činnosti a působnosti, ale studentům představí jejich potenciální budoucí obor zaměstnání. 

Pokud jste u nás v univerzitním kampusu nestihli zastavit osobně nebo se chcete uplatit v technickém i přírodovědném oboru, přihlaste se na stáž. Pod dohledem našich kolegů se zkušenostmi, jak z českého prostředí, tak z významných zahraničních projektů, se vám otevřou dveře do komplexní problematiky vodního a odpadového hospodářství, geotechnických a inženýrskogeologických služeb.

A jak to bude vypadat? Zažijete u nás mezioborový multitasking od orientace v digitálním prostředí 3D modelování a vizualizací, seznámení se s prostředním akreditovaných laboratoří až po místo dění - úpraven pitných a procesních vod, čistíren odpadních vod, na hlavní komunikační a železniční uzly v České republice či do projektů pro udržitelné životní prostředí. Navíc se ocitnete v epicentru nejpokrokovějších technologií a moderních postupů. S tradicí od roku 1926 se věnujeme výzkumným a vývojovým aktivitám, které aplikujeme v praxi. 

Chcete na vlastní kůži zažít aplikovaný výzkum a inovace v oblasti strojírenských technologií a inženýrství?

Přečtěte si o oborech naší činnosti na www.aquatest.cz a www.geotechnika.cz 
Pro stáž v oblasti vodního i odpadového hospodářství nás kontaktujete na aquatest@aquatest.cz
Pro uplatnění v oblasti geotechnických a inženýrskogeologických služeb na info@geotechnika.cz 

   
Nejnovější
Česko-polská obchodní komora slaví 20 let od svého vzniku

Česko-polské obchodní komoře gratulujeme k jubileu, přejeme spoustu úspěchů a děkujeme za skvělou spolupráci, díky které společnost AQUATEST realizovala řadu projektů pro ochranu životního prostředí.   

ČR zaostává za sousedními zeměmi ve využívání odpadů, bez zvýšení skládkovacího poplatku se nepohneme, varují odborníci

Přední experti z České, Polské a Slovenské republiky společně hledali řešení problémů efektivní recyklace a energetického využití odpadů. Co je třeba pro naplnění náročných evropských cílů pro nakládání s odpady?


Unikátní nanotechnologie pro čisté životní prostředí

Odborníci společnosti AQUATEST pojednali o přelomovém použití nanotechnologií v sanační ekologii na 22. ročníku konference Sanační technologie. Případovou studií je oblast ústecké Spolchemie, která je prvním územím v České republice, kde byly aplikovány nanočástice železa pro čištění kontaminované půdy a podzemní vody.