info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Rekonstruujeme citlivě a ohleduplně s českou kvalitou

28. 1. 2019

Pardubický kraj s přispěním Nemocnice Pardubického kraje slavnostně otevřeli zrekonstruovanou internu Litomyšlské nemocnice. Stavební část projektu, včetně nových rozvodů energií i vody zajistila společnost PROFISTAV Litomyšl. 

Budova nemocnice ze 30. let minulého století prošla po padesáti letech rozsáhlou rekonstrukcí a součástí budovy se nově stala také léčebna dlouhodobě nemocných, která se sem přesunula ze Sedlákovy vily, kterou místní znají především pod označením vila Klára.

       "Osobně vnímám jako symboliku,
že opouštíme zdi vily Klára, 
dáváme sbohem 20. století a otevíráme prostory pro medicínu 21. století",

řekl na úvod slavnostního otevření interny hejtman Pardubického kraje, Marin Netolický

Rekonstrukce pavilonu, který byl otevřen v září roku 1938, probíhala za provozu v letech 2015-2018, a to ve třech etapách. Původní plán opravit místo interny jen prostory pro přesun léčebny dlouhodobě nemocných vzal v průběhu příprav za své a kraj se nakonec rozhodl zrekonstruovat pavilon celý. Dnes už je součástí Litomyšlské nemocnice, odpovídá moderním standardům zdravotnické péče a jak podotýká Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje: "Nemocnice Pardubického kraje získala rekonstrukcí interního pavilonu důstojný prostor pro pacienty i personál. Nespornou výhodou je i přesun léčebny dlouhodobě nemocných".Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje
          Litomyšlská nemocnice 

PROFISTAV Litomyšl a.s. - www.profistav.cz 

Nejnovější
Mobilní svoz nebezpečného odpadu. Nově je možné odevzdat použité kuchyňské oleje a tuky

Praha se připojuje k českým městům, která již sběr jedlých olejů a tuků umožňují. Sledujte s námi reportáž České televize!

Ekologické odstranění nebezpečných odpadů z Frýdecko-Místecka

Pro odstranění 500 tisíc litrů nebezpečného odpadu ve Starém městě byla vybrána specializovaná společnost AQUATEST.

Rekonstruujeme citlivě a ohleduplně s českou kvalitou

Litomyšlská interna ze 30. let minulého století prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Stavební část zajistila společnost PROFISTAV Litomyšl.