info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Je nám ctí pracovat pro české školství

13. 12. 2018

Věříme v tradiční obory, které staví na přirozených dovednostech člověka, na kráse přírody i lidském umu. Věříme, že mají své pevné místo v ekonomice naší země a že jsou naší vizitkou. Bylo nám ctí být u projektu rekonstrukce budovy odborné výuky a skleníku Střední školy zahradnické a technické Litomyšl. Hledáte-li inspiraci sobě nebo svým bližním, kde studovat, pak tato špičková škola je správnou volbou.

V rámci zakázky byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu, který se nachází v západní části města Litomyšl. Zajímavostí je, že budova má pochozí plochou střechu a může se pyšnit přístavbou tropického skleníku na výšku v severní části budovy. Z důvodů nedostatečné únosnosti podloží byly stávající základové konstrukce sanovány mikropiloty bez nutnosti injektáže. Tato technologie byla použita i pod novými základy pod skleníkem a výtahem.  Rekonstrukce byla realizována v období 09/2017 – 11/2018 a celkové náklady na rekonstrukci byly 29 858 097,- Kč bez DPH.

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl je střední odbornou školou s dlouholetou tradicí výuky v oblasti zahradnických, technických, lesnických a chovatelských oborů vzdělání. Zahradnické obory jsou vyučovány zejména v zaměřeních na floristický design a zahradní architekturu.Technické obory se specializují především na provoz mechanizace, dopravní a servisní služby, výpočetní techniku, automatizaci a logistiku. Více o škole

Více o naší práci na tomto odkazu


   
Nejnovější
Sanace ekologické zátěže Skatulův Hliník, Frýdek–Místek

Sanace 70 tisíc tun nebezpečného odpadu ze skládky Skatulův Hliník, která byla jednou z hlavních podmínek pro zahájení výstavby obchvatu města, se v jeho trase chýlí ke konci 

Stavba roku 2019
Odborná porota prestižní soutěže Stavba roku 2019 hodnotí to nejlepší, co se událo ve stavebnictví a architektuře. Mezi hodnocenými projekty se umístila budova Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli, kterou realizovala stavební společnost PROFISTAV Litomyšl a.s. 
Chráníme před ničivými povodněmi

Vodní tok Hodonínka, jejíž horní tok tvoří část historické zemské hranice Čech a Moravy,  prošel kompletní revitalizací a zkapacitněním průtoku. Při extrémních povodních díky této stavbě už nebude docházet k ohrožení  v obci Křtěnov.