Skupina
CS | EN | SR

Cirkulární Česko

Cirkulární Česko

14. 9. 2018

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Žijeme v době, kdy ekonomický rozvoj musí jít ruku v ruce s ekologickými aspekty. Primární zdroje nevyhnutelně ubývají a před námi stojí pravděpodobně jediná alternativa pro snížení environmentální zátěže, kterou je cirkulární ekonomika. Ta usiluje o lepší využití zdrojů a snaží se všechny zdroje udržet v oběhu v co nejvyšší kvalitě po co nejdelší časové období. 

Příprava legislativy v návaznosti na oběhový balíček k cirkulárnímu, neboli oběhovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního prostředí začíná připravovat Strategii pro cirkulární ekonomiku, ale oběhová ekonomika je v praxi pro mnohé české byznysy pouhou utopií. Skupina PURUM KRAFT si však závazek přechodu k cirkulární ekonomice již dala a nečeká, až stát nastaví pravidla a parametry, protože mnohé je možné konat již teď. Vždy jsme preferovali recyklaci a materiálové využití odpadu, které je tím nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady a jednou z hlavních cest k udržitelnému rozvoji. 

Rádi bychom, aby náš přístup byl inspirací i pro ostatní společnosti. Průměrný občan ročně spotřebuje až 16 tun materiálu, ale věděli jste, že jen 5 % hodnoty se vrátí do ekonomického systému? Z toho důvodu jsou naší doménou komplexní ekologické služby, ve kterých se odpady stávají zdrojem. Díky našim špičkovým odborníkům, moderním technologiím a vlastnímu výzkumu můžeme recyklovat celou řadu surovin, od plastů v automobilovém či potravinářském průmyslu, stavebního materiálu, ředidel a olejů, zdravotnického odpadu až po například solární panely, kterými náš výčet rozhodně nekončí.   

O těchto a dalších příkladech, například, že lze recyklovat i vzácná voda, kterou samotná recyklace ostatních materiálů probíhá, se dočtete na webu www.Tretiruka.cz

My jsme velice potěšeni zveřejněním a přejeme příjemné čtení.  

Zdroj: Odpadové fórum 9/2018
Více na: www.tretiruka.cz