info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Cirkulární Česko

14. 9. 2018

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Žijeme v době, kdy ekonomický rozvoj musí jít ruku v ruce s ekologickými aspekty. Primární zdroje nevyhnutelně ubývají a před námi stojí pravděpodobně jediná alternativa pro snížení environmentální zátěže, kterou je cirkulární ekonomika. Ta usiluje o lepší využití zdrojů a snaží se všechny zdroje udržet v oběhu v co nejvyšší kvalitě po co nejdelší časové období. 

Příprava legislativy v návaznosti na oběhový balíček k cirkulárnímu, neboli oběhovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního prostředí začíná připravovat Strategii pro cirkulární ekonomiku, ale oběhová ekonomika je v praxi pro mnohé české byznysy pouhou utopií. 

Skupina PURUM KRAFT si však závazek přechodu k cirkulární ekonomice již dala a nečeká, až stát nastaví pravidla a parametry, protože mnohé je možné konat již teď. Vždy jsme preferovali recyklaci a materiálové využití odpadu, které je tím nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady a jednou z hlavních cest k udržitelnému rozvoji. 

Rádi bychom, aby náš přístup byl inspirací i pro ostatní společnosti. Průměrný občan ročně spotřebuje až 16 tun materiálu, ale věděli jste, že jen 5 % hodnoty se vrátí do ekonomického systému? Z toho důvodu jsou naší doménou komplexní ekologické služby, ve kterých se odpady stávají zdrojem. Díky našim špičkovým odborníkům, moderním technologiím a vlastnímu výzkumu můžeme recyklovat celou řadu surovin, od plastů v automobilovém či potravinářském průmyslu, stavebního materiálu, ředidel a olejů, zdravotnického odpadu až po například solární panely, kterými náš výčet rozhodně nekončí.   

O těchto a dalších příkladech, například, že lze recyklovat i vzácná voda, kterou samotná recyklace ostatních materiálů probíhá, se dočtete na webu www.Tretiruka.cz

My jsme velice potěšeni zveřejněním a přejeme příjemné čtení.  

Zdroj: Odpadové fórum 9/2018
Více na: www.tretiruka.cz 

   
Nejnovější
Sanace ekologické zátěže Skatulův Hliník, Frýdek–Místek

Sanace 70 tisíc tun nebezpečného odpadu ze skládky Skatulův Hliník, která byla jednou z hlavních podmínek pro zahájení výstavby obchvatu města, se v jeho trase chýlí ke konci 

Stavba roku 2019
Odborná porota prestižní soutěže Stavba roku 2019 hodnotí to nejlepší, co se událo ve stavebnictví a architektuře. Mezi hodnocenými projekty se umístila budova Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli, kterou realizovala stavební společnost PROFISTAV Litomyšl a.s. 
Chráníme před ničivými povodněmi

Vodní tok Hodonínka, jejíž horní tok tvoří část historické zemské hranice Čech a Moravy,  prošel kompletní revitalizací a zkapacitněním průtoku. Při extrémních povodních díky této stavbě už nebude docházet k ohrožení  v obci Křtěnov.