info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Cirkulární Česko

14. 9. 2018

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Žijeme v době, kdy ekonomický rozvoj musí jít ruku v ruce s ekologickými aspekty. Primární zdroje nevyhnutelně ubývají a před námi stojí pravděpodobně jediná alternativa pro snížení environmentální zátěže, kterou je cirkulární ekonomika. Ta usiluje o lepší využití zdrojů a snaží se všechny zdroje udržet v oběhu v co nejvyšší kvalitě po co nejdelší časové období. 

Příprava legislativy v návaznosti na oběhový balíček k cirkulárnímu, neboli oběhovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního prostředí začíná připravovat Strategii pro cirkulární ekonomiku, ale oběhová ekonomika je v praxi pro mnohé české byznysy pouhou utopií. 

Skupina PURUM KRAFT si však závazek přechodu k cirkulární ekonomice již dala a nečeká, až stát nastaví pravidla a parametry, protože mnohé je možné konat již teď. Vždy jsme preferovali recyklaci a materiálové využití odpadu, které je tím nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady a jednou z hlavních cest k udržitelnému rozvoji. 

Rádi bychom, aby náš přístup byl inspirací i pro ostatní společnosti. Průměrný občan ročně spotřebuje až 16 tun materiálu, ale věděli jste, že jen 5 % hodnoty se vrátí do ekonomického systému? Z toho důvodu jsou naší doménou komplexní ekologické služby, ve kterých se odpady stávají zdrojem. Díky našim špičkovým odborníkům, moderním technologiím a vlastnímu výzkumu můžeme recyklovat celou řadu surovin, od plastů v automobilovém či potravinářském průmyslu, stavebního materiálu, ředidel a olejů, zdravotnického odpadu až po například solární panely, kterými náš výčet rozhodně nekončí.   

O těchto a dalších příkladech, například, že lze recyklovat i vzácná voda, kterou samotná recyklace ostatních materiálů probíhá, se dočtete na webu www.Tretiruka.cz

My jsme velice potěšeni zveřejněním a přejeme příjemné čtení.  

Zdroj: Odpadové fórum 9/2018
Více na: www.tretiruka.cz 

Nejnovější
Mobilní svoz nebezpečného odpadu. Nově je možné odevzdat použité kuchyňské oleje a tuky

Praha se připojuje k českým městům, která již sběr jedlých olejů a tuků umožňují. Sledujte s námi reportáž České televize!

Ekologické odstranění nebezpečných odpadů z Frýdecko-Místecka

Pro odstranění 500 tisíc litrů nebezpečného odpadu ve Starém městě byla vybrána specializovaná společnost AQUATEST.

Rekonstruujeme citlivě a ohleduplně s českou kvalitou

Litomyšlská interna ze 30. let minulého století prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Stavební část zajistila společnost PROFISTAV Litomyšl.