info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Cirkulární Česko

14. 9. 2018

O cirkulárním Česku se stále vedou vášnivé diskuse. Převážná část odpadu je recyklovatelná a odpad se tak může stát surovinou, která je zdrojem pro další výrobu. Žijeme v době, kdy ekonomický rozvoj musí jít ruku v ruce s ekologickými aspekty. Primární zdroje nevyhnutelně ubývají a před námi stojí pravděpodobně jediná alternativa pro snížení environmentální zátěže, kterou je cirkulární ekonomika. Ta usiluje o lepší využití zdrojů a snaží se všechny zdroje udržet v oběhu v co nejvyšší kvalitě po co nejdelší časové období. 

Příprava legislativy v návaznosti na oběhový balíček k cirkulárnímu, neboli oběhovému hospodářství probíhá. V průběhu tohoto roku Ministerstvo životního prostředí začíná připravovat Strategii pro cirkulární ekonomiku, ale oběhová ekonomika je v praxi pro mnohé české byznysy pouhou utopií. 

Skupina PURUM KRAFT si však závazek přechodu k cirkulární ekonomice již dala a nečeká, až stát nastaví pravidla a parametry, protože mnohé je možné konat již teď. Vždy jsme preferovali recyklaci a materiálové využití odpadu, které je tím nejekologičtějším způsobem nakládání s odpady a jednou z hlavních cest k udržitelnému rozvoji. 

Rádi bychom, aby náš přístup byl inspirací i pro ostatní společnosti. Průměrný občan ročně spotřebuje až 16 tun materiálu, ale věděli jste, že jen 5 % hodnoty se vrátí do ekonomického systému? Z toho důvodu jsou naší doménou komplexní ekologické služby, ve kterých se odpady stávají zdrojem. Díky našim špičkovým odborníkům, moderním technologiím a vlastnímu výzkumu můžeme recyklovat celou řadu surovin, od plastů v automobilovém či potravinářském průmyslu, stavebního materiálu, ředidel a olejů, zdravotnického odpadu až po například solární panely, kterými náš výčet rozhodně nekončí.   

O těchto a dalších příkladech, například, že lze recyklovat i vzácná voda, kterou samotná recyklace ostatních materiálů probíhá, se dočtete na webu www.Tretiruka.cz

My jsme velice potěšeni zveřejněním a přejeme příjemné čtení.  

Zdroj: Odpadové fórum 9/2018
Více na: www.tretiruka.cz    
Nejnovější
Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energetického využití odpadů

Olomouc, historická metropole Moravy, hostí již 2. Česko-polskou konferenci "Úroveň recyklace a energetického využití frakcí ze směsného komunálního odpadu" ve dnech 29. – 30. května 2019. 

Prestižní Cena akademika Quido Záruby
Profesor Quido Záruba, velikán československé aplikované vědy s nebývalým mezinárodním významem. Připomeňme si Zárubův odkaz před mezinárodní konferencí Pražské geotechnické dny, kde bývá tradičně udíleno Zárubovo ocenění. 
Citlivě chráníme vodní zdroje nejenom v krajině, ale také v památkových zónách

Poslechněte si na Českém rozhlasu o rekultivaci Dolního rybníku Zámecké zahrady v Teplicích, který v chráněné památkové zóně revitalizuje česká společnost AQUATEST.