Skupina
CS | EN | SR

Modernizace úpravny vody Želivka

Modernizace úpravny vody Želivka

15. 10. 2021

Úpravna vody Želivka, která je největším zařízením svého druhu v Česku a zároveň hlavním zdrojem pitné vody pro Prahu, prošla rozsáhlou modernizací. Původní technologickou linku doplnila hala s novým filtračním stupněm s náplní granulovaného aktivního uhlí, díky němuž se zlepšila kvalita vody. Na stavbě se podílela společnost PROFISTAV Litomyšl

Investiční projekt za téměř 1,2 miliardy korun v sobě zahrnuje výstavbu nové haly GAU vybavené filtry, které čistí vodu pomocí aktivního uhlí, a úpravy v objektech stávajících pro napojení haly GAU do systému stávající úpravny. Součástí modernizace je i výstavba kolektoru propojujícího halu GAU a halu pískové filtrace F2, dále pak realizace sání k čerpací stanici a následného výtlaku na GAU, a odtok filtrátu z GAU na spojnou komoru před měrným objektem. Bylo třeba realizovat i doplňkové práce, jako byly přeložky a doplnění inženýrských sítí, bourací práce, terénní úpravy a podobně. 

Voda je čištěna pomocí aktivního uhlí a technologie cílí i na mikroplasty, farmaka nebo pesticidy 

V nové hale o rozloze pět tisíc metrů čtverečných je umístěno 16 filtrů naplněných granulovaným aktivním uhlím (GAU) ve vrstvě o 1,7 m. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce jde o unikátní technologii na zlepšení kvality vody pro 1,3 milionu lidí, a to i v evropském srovnání. Technologie cílí i na mikroplasty, farmaka nebo pesticidy, které je nyní možné díky aktivnímu uhlí z vody odstranit. Také hlavní inženýr projektu Ladislav Sommer uvedl, že cílem úprav bylo hlavně odstranit ze surové vody látky, které v minulosti nebyly sledované a vyhodnocované, přitom v pitné vodě nemají co dělat. 

Na modernizaci úpravny vody Želivka se podílela společnost PROFISTAV Litomyšl

V souvislosti s výstavbou nového objektu haly filtrace GAU prováděla společnost PROFISTAV Litomyšl hrubé terénní úpravy a zemní práce pro založení objektu. Pro montáž haly byla zřízena zpevněná plocha o výměře pět tisíc metrů čtverečných. Naši specialisté zajistili dodávku a montáž zakrytí filtračních nádrží bazénovým programem, který tvoří osm samostatných zastřešení obloukového tvaru s posuvnými segmenty. Stávající železobetonová vana bývalého pískového hospodářství byla demontována. V rámci nátokového objektu byla proražena hornickým způsobem štola o délce 29,8 m. Modernizace vyvolala přeložku dvou souběžných vodovodních řádů z regulačního vodojemu. Na závěr výstavby jsme provedli úpravy stávajícího vnitřního a vnějšího oplocení areálu, rozšíření venkovního osvětlení a konečné terénní a sadové úpravy. Modernizace probíhala od října 2018 do ledna 2021. Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972 a zajišťuje výrobu pitné vody pro hlavní město Prahu, významnou část Středočeského kraje a pro část kraje Vysočina. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov.  

SG Geotechnika, člen skupiny PURUM GROUP, dlouhodobě zajišťuje kontinuální monitoring štolového přivaděče Želivka, který dopravuje pitnou vodu pro Prahu a další přilehlé oblasti »V nové hale čistí vodu filtry s granulovaným aktivním uhlím. Tato technologie, založená na pohlcování škodlivin, se využívá po celé Evropě k odstranění reziduí pesticidů, farmak a dalších nežádoucích látek I Foto: PROFISTAV Litomyšl