Skupina
CS | EN | SR

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

  • Domů
  • Novinky
  • Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

Společnost ECO – F se stala součástí české environmentální skupiny PURUM KRAFT

3. 5. 2021

Environmentální společnosti ECO - F a PURUM KRAFT potvrdily své strategické propojení na konci dubna. Spojení výrazně posílí odpadářské portfolio služeb společnosti ECO - F, zajistí rozvoj společnosti a obchodním partnerům nabídne komplexní řešení odpadového hospodářství s důrazem na druhotné využití odpadů a poradenství v nakládání s odpady

Skupina PURUM KRAFT je lídrem ekologických služeb a produktů na českém trhu s tradicí již od roku 1926. V oblasti odpadů je skupina předním odborníkem na ekologické zpracování, recyklaci, energetické využití a odstranění všech druhů odpadů včetně nebezpečných. Dlouhodobě se stará o menší spotřebu primárních zdrojů a získané materiály vrací zpět do zpracovatelského průmyslu, a to v souladu s principy cirkulární ekonomiky pro udržitelný rozvoj hospodářství Na více než 30 místech v České republice provozuje třídicí, recyklační, neutralizační a deemulgační zařízení, čistírny odpadních vod či zařízení pro výrobu tuhých alternativních paliv. 

Sdílení know-how, technického a technologického vybavení a provozních zkušeností přispějí ve společnosti ECO - F k efektivnějšímu nakládání s odpady, jejich zpracováním a využitím v souladu s principy oběhového hospodářství. V této souvislosti se mění také statutární zastoupení společnosti a vedení společnosti se ujímá Mgr. Milan Vrátný. ECO - F poskytuje komplexní služby odpadového hospodářství od roku 2002. Stará se o více než tisíc průmyslových zákazníků v Česku, zejména v Praze, Středočeském, Libereckém, Plzeňském a Jihočeském kraji. Specializuje se na sběr a výkup nebezpečných a ostatních odpadů, třídění recyklovatelných odpadů, zpracování a regranulaci plastů, dopravu odpadů v normě ADR, včetně legislativy a poradenství ve všech oblastech ekologie i nakládání s odpady. 

Více na www.ecof.cz