Skupina
CS | EN | SR

Jak se staví vodovod v africké Etiopii

Jak se staví vodovod v africké Etiopii

1. 4. 2021

Čeští experti slavnostně předali do užívání další nově postavený vodovod v Etiopii. V Sidamském regionu připravují výstavbu dalších systémů zásobování pitnou vodou a nadále učí místní vodohospodáře a hydrogeology udržitelně hospodařit s vodou

Stavby vodovodů pro větší vesnice v jižní Etiopii jsou důležitými projekty, které jsou financované Českou rozvojovou agenturou. Po odborné stránce je realizují experti z českých společností AQUATEST a Ircon. Etiopie je druhou nejlidnatější zemí v subsaharské Africe. Kromě chudoby se její obyvatelé potýkají s nedostatečnou infrastrukturou, vysokou negramotností, a především velmi špatným přístupem k pitné vodě. Česká rozvojová agentura zde proto pokračuje v projektech, které obyvatelům zpřístupní zdroje kvalitní vody. Kolem roku 2015 se pro tyto projekty vytvořilo konsorcium Ircon, Člověk v Tísni a AQUATEST, které společně s etiopskou formou Aquacon Engineering tyto projekty realizuje. Aquacon Engineering je společným podnikem Irconu, AQUATEST a Etiopana Zenawa Tessemi. 

Slavnostní předání nově postaveného vodovodu do užívání 

V únoru roku 2021 byl předán jeden z postavených vodovodů jeho uživatelům ve vesnici Dore poblíž města Hawassy. Vodovod se stavěl tři roky a jeho předaní do užívání byla velká sláva, kterou ozdobil svojí účastí velvyslanec České republiky, pan Pavel Mikeš, a prezident nově vytvořeného regionu Sidama, pan Desta Ledamo. Účast velvyslance ČR a prezidenta regionu si vyžádala zvýšené bezpečnostní opatření, a tak nás doprovázela Sidamská armáda. Když se všichni shromáždili, přestřihla se páska a pustila se voda z výdejního stojanu, všichni byli spokojeni. Následovaly projevy v angličtině a sidamštině, a dokonce i ukázka sidamských tanečků. Přední český hydrogeolog a náš kolega Jiří Šíma připomenul účast společnosti AQUATEST na tom, že z vodovodu teče nezávadná pitná voda. Slavnostní inaugurační ceremonie vodovodu byla zakončena dlouhým a jistě předvolebně zaměřeným projevem prezidenta regionu. Prezident také předal diplomy zúčastněným firmám.

Čeští odborníci připravují výstavbu dalších systémů zásobování pitnou vodou 

Předání diplomu je hezká věc, ale zřízení vodovodu není tak jednoduché, jak by se při tříhodinové oslavě mohlo zdát. To bylo jasné hned druhý den, kdy se otevírala stavba čtyř nových vodovodů v regionu Sidama. Projekt na stavbu je plánován na roky 2021 až 2023, ale to je jen poslední fáze – stavba. Přípravu pro stavbu – hydrogeologický a geofyzikální průzkum pro situování vrtů jsme začali již v roce 2017. Po průzkumu na lokalizaci vrtů proběhlo pod naším dohledem v roce 2018 jejich odvrtání a testování vydatnosti a kvality podzemní vody. 

Jiří Šíma se svým týmem nadále pokračuje ve školeních místních vodohospodářů a hydrogeologů  

Jako v minulých projektech na stavbu vodovodů se bude společnost AQUATEST účastnit na školeních, která mají zajistit znalost místních vodohospodářů a hydrogeologů, jak postupovat při ochraně vrtů a zdrojů podzemní vody před znečištěním a přečerpáváním stanovené kapacity vrtů.

Čtěte víc Za autorstvím hydrogeologických a hydrochemických map africké Etiopie hledejte českou stopu»Inaugurační ceremonie systému zásobování pitnou vodou woredy Hawassa Zuriya, Sidama, EtiopiePrezidentův vojenský doprovod.
Voda tekla o sto šestProjevy stařešinů obceJiří Šíma připomíná účast společnosti AQUATEST na tom, že z vodovodu teče nezávadná pitná vodaProjev prezidenta regionu SidamaGeofyzikální průzkum pro situování vrtůVrtání studníDiplom za úspěšné dokončení a předání projektu Establishment of sustainable drinking waster supply systems in Hawassa Zuriya woreda, Sidama Regional state, Etiopie I AQUATEST a.s.