Skupina
CS | EN | SR

Sanace bývalého skladu pohonných hmot v Liberci – Rochlice

  • Domů
  • Novinky
  • Sanace bývalého skladu pohonných hmot v Liberci – Rochlice

Sanace bývalého skladu pohonných hmot v Liberci – Rochlice

11. 3. 2021

Sanaci ekologických škod v bývalém distribučním skladu pohonných hmot v Liberci – Rochlice, zajistí odborníci společnosti AQUATEST 

V zatížených částech distribučního skladu pohonných hmot společnosti Benzina v Liberci – Rochlicích, budou provedena sanační opatření k odstranění ekologické zátěže způsobené ropnými látkami. V areálu přetrvává vysoké znečištění zemin a podzemní vody. Prioritními kontaminanty jsou zejména alifatické a aromatické ropné uhlovodíky. Sanační zásah bude zahrnovat sanaci zemin, stavebních konstrukcí a podzemní vody. 

Předsanační doprůzkum znečištění 

Naši odborníci provedou předsanační doprůzkum znečištění v místech s intenzivním provozem současného výrobního areálu, tedy v lokalitách s řadou provozních a bezpečnostních omezení. Průzkum znečištění je realizován sítí průzkumných geologických vrtů s odběry a analýzou vzorků zemin a podzemní vody v akreditované laboratoři. Na základě průzkumu bude zpracována realizační projektová dokumentace a provedeny veškeré sanační práce vedoucí k odstranění ekologických škod. 

Sanační opatření eliminují rizika spojená s vysokou mírou znečištění podzemní vody 

Cílem sanačních opatření je eliminace rizik spojených s vysokou mírou znečištění podzemí vody a zabránění dalšího šíření znečištění mimo areál, negativního ovlivnění kvality podzemní vody v domovních studnách, vyloučení možnosti průniku znečištění vod do Doubského potoka a celkově negativního vlivu ropného znečištění na lidské zdraví.