Skupina
CS | EN | SR

SG Geotechnika

PROFESIONÁLNÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ SLUŽBY S KONTINUITOU OD ROKU 1926

Zaměřujeme se na průzkumy, konzultace, supervize a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb, zahrnujících především podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby. SG Geotechnika, nejstarší geotechnická společnost v České republice s nejrozsáhlejším portfoliem akreditovaných laboratorních zkoušek, opírá kvalitu svých služeb o vlastní aplikovaný výzkum a vývoj. Tradičně rozvíjíme obor geotechniky v oblasti pozemních, podzemních a vodohospodářských staveb.


Naše služby:
  • Komplexní geotechnické služby při přípravě, projektování, realizaci a provozu všech typů inženýrských staveb
  • Inženýrskogeologické průzkumy, včetně mapovacích, datových a technologických služeb
  • Inženýrská řešení splňující principy udržitelného rozvoje pro dopravní, průmyslové a vodohospodářské projekty
  • Geotechnický a stavební monitoring
  • Terénní zkoušky pro projekce a realizace inženýrských staveb
  • Komplexní geofyzikální metody a měření
  • Inženýrská geodézie, včetně 3D laserového skenování, modelování a leteckých prací
  • Akreditované laboratorní zkoušky zemin a hornin
  • Výzkum a vývoj

Kontakt:

SG GEOTECHNIKA a.s.

Geologická 988/4
152 00 Praha 5 – Barrandov
IČO: 41192168
Datová schránka: a8ycvje
Tel.: +420 234 654 111
Email: info@geotechnika.cz
LinkedIn

VÍC NEŽ TRADICE.
BUDOUCNOST