Skupina
CS | EN | SR

GEOFOS

KOMPLEXNÍ GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ SLUŽBY

Společnost patří mezi slovenskou špičku v oblasti inženýrské geologie a geotechniky. V dlouholetou tradicí a profesionálními zkušenostmi se zaměřujeme na inženýrskou geologii, geotechniku, terénní měření, ekologii a geodézii. Poskytujeme komplexní služby v oblastech průzkumů, monitoringu, dozorů a konzultací ve fázích plánování a výstavby silnic a dálnic, vodohospodářských staveb, tunelů a mostů, železnic a projektů pro udržitelnost životního prostředí.


Naše služby:
  • Komplexní geotechnické služby při přípravě, projektování, realizaci a provozu všech typů inženýrských staveb
  • Inženýrskogeologické průzkumy, včetně mapovacích, datových a technologických služeb
  • Inženýrská řešení splňující principy udržitelného rozvoje pro dopravní, průmyslové a vodohospodářské projekty
  • Geotechnický a stavební monitoring
  • Terénní zkoušky pro projekce a realizace inženýrských staveb
  • Komplexní geofyzikální metody a měření
  • Inženýrská geodézie, včetně 3D laserového skenování, modelování a leteckých prací
  • Akreditované laboratorní zkoušky zemin a hornin
  • Výzkum a vývoj

Kontakt:

GEOFOS s.r.o.

P. O. Hviezdoslava 3778/68
010 01 Žilina
Slovenská Republika
IČO: 36 006 980
Tel.: +421 903 511 560
Email: geofos@geofos.sk

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ
A GEOTECHNICKÉ SLUŽBY