Skupina
CS | EN | SR

EKOPUR

EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU

Specializujeme se na dekontaminaci a energetické využití zdravotnického odpadu, včetně veškeré související legislativní činnosti. Upravujeme odpad ze zdravotnických zařízení, který je klasifikován jako nebezpečný odpad, na alternativní palivo pro energetické využití v cementárnách. Úpravou zdravotnického odpadu tak vzniká nový produkt, který je kvalitativně rovnocennou náhradou paliva z neobnovitelných zdrojů.


Naše služby:
  • Zpracování a využití zdravotnického odpadu
  • Poradenská činnost
  • Logistika, přeprava a související činnosti v oblasti nakládání s odpadem
  • Posouzení technologického procesu z hlediska vzniku zdravotnického odpadu

Kontakt:

EKOPUR s.r.o.

Dobřejovice 97
37341 Hosín
IČO: 26106612
Datová schránka: ps73d7e

VE SLUŽBÁCH
ZDRAVOTNICTVÍ