Skupina
CS | EN | SR

BIOSOLID

BIODEGRADACE KONTAMINOVANÝCH ODPADŮ ROPNÝMI LÁTKAMI

Provozujeme jedno z největších a nejmodernějších dekontaminačních center pro úpravu a odstraňování nebezpečných odpadů, zejména zemin a kalů, kontaminovaných ropnými látkami. Za dobu svého působení jsme odstranili více než 1 milion tun nebezpečných odpadů, pocházejících převážně z významných sanačních projektů, mezi které patří například sanace Leteckých závodů Kunovice, areálu Colorlaku ve Starém Městě či oblasti CHOPAV Kvartér řeky Moravy, kde probíhá náprava ekologických škod po těžbě ropy.


Kontakt:

Biosolid, s.r.o.

Kostelanská 2128
68603 Staré Město
IČO: 26136830
Datová schránka: xzh4cc4

CHRÁNÍME
ČESKOU KRAJINU