info@purumkraft.cz | Národní 961/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
CZ | EN

Vyjádření společnosti Purum s.r.o. k nepravdivým informacím v tiskové zprávě společnosti Krajská zdravotní

25. 7. 2018

Mníšek pod Brdy – Reagujeme na v mnoha ohledech nepravdivou a zavádějící tiskovou zprávu firmy Krajská zdravotní a.s. pod názvem „Vyjádření ke kauze Tomáše Horáčka a První chráněné dílny“. V této tiskové zprávě Krajská zdravotní a.s. prezentuje naši firmu Purum s.r.o. manipulativně, nepravdivě a očerňuje naše dobré jméno. V zájmu dobrého jména naší firmy proto uvádíme tyto informace na pravou míru a doplňujeme je, aby nebyla veřejnost matena polopravdami.

1) Skutečné důvody ukončení dosavadní spolupráce Purum s Krajskou zdravotní byly v penězích

Je pravda, že naše dosavadní spolupráce s Krajská zdravotní byla ukončena v květnu 2018, jak uvádí ve své zprávě Krajská zdravotní. Skutečným důvodem byla neochota Krajské zdravotní a.s. akceptovat náš návrh na navýšení ceny za odstraňování odpadu. Naše firma Purum s.r.o. v té době nabídla pokračování ve spolupráci s valorizovanou cenou. Bez navýšení ceny nebylo pro nás možné službu dále realizovat. To nemá žádnou souvislost se situací „kauzy“ pana Horáčka, kontrolou ČIŽP, nebo čehokoliv jiného, jak manipulativně uvádí firma Krajská zdravotní. Krajská zdravotní nám náš nutný požadavek na navýšení ceny neakceptovala a ukončila spolupráci.

2) Purum nakládal s odpady řádně

Je smutné se dovědět z médií, že je špiněno dobré jméno naší firmy: „Lze se tak obávat, že nebezpečné odpady končily bez úpravy na skládce komunálního odpadu", které v souvislosti s naší firmou hlásá ve své tiskové zprávě Krajská zdravotní.

Je nutné znovu zopakovat, že nedošlo k žádnému pochybení v reálném nakládání s odpady. Kontrola české inspekce životního prostředí přitom proběhla u nás všude, ve všech dotčených provozech, kde byly odstraňovány odpady. Žádná skládka! Jediné, co bylo zjištěno jako pochybení v administrativě, bylo neuvedení jednoho z dopravců odpadu v ohlašovacím listu. Toto administrativní nedopatření bylo ve spolupráci s Krajskou zdravotní opraveno v rámci již probíhající kontroly ČIŽP.

I kontrole ČIŽP bylo potvrzeno, že zdravotní odpady byly naší firmou Purum řádně odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a byly odvezeny na koncová zařízení k jejich zpracování nebo konečnému odstranění. Ještě jednou, tyto odpady neskončily ani na skládce ani jinde, než bylo určeno. Jde o křivé obvinění, kterým se špiní jméno více firem a proto uvádíme více podrobností:

• Zdravotnický odpad byl svážen z nemocničních zařízení společnosti Krajská zdravotní, a.s. ze 4 provozoven (Ústí nad Labem, Most, Teplice, Děčín). Odpad byl dopravován z Krajské zdravotní a.s., přes zařízení UVR HARD Mníšek, IČZ CZS01815 a dále na koncová zařízení, k tomu určená (SUEZ a EKOPUR). Nikdy tento odpad nebyl přepravován mobilním sběrem, i když společnost PURUM s.r.o. tímto zařízením disponuje a nabízí jej svým zákazníkům. Spolupráce takto fungovala bezvadně a ke spokojenosti obou stran více než jeden a půl roku.

• Odpad s katalogovým číslem 180103 z nemocničních zařízení společnosti Krajská zdravotní, a.s. se v zařízení UVR HARD Mníšek, doložil dalšími odpady stejného katalogového čísla a dopravil se do zařízení na úpravu odpadů (Ekopur, s.r.o. – zařízení bylo povoleno dne 3. února 2016, rozhodnutím čj KUJCK 19767/2016/OZZL). V tomto zařízení dochází ke zpracování, sterilizaci a drcení výše uvedeného odpadu, čímž vznikne dekontaminovaný ostatní odpad kat.č. 191212, který je dále využíván k energetickému využití. Odpady s katalogovým číslem 180101 a 180108 byly předávány společnosti SUEZ, a.s. IČZ CZU00539 ke konečnému odstranění (spalovna nebezpečných odpadů v Trmicích).

• Veškeré odpady byly řádně předávány přímo na koncová zařízení k jejich odstranění nebo zpracování. Pohyb odpadu jsme deklarovali a uvedli i koncová zařízení ke zpracování nebo odstranění svážených odpadů. Při kontrole dokladů na základě požadavku ČIŽP bylo zjištěno, že na ohlašovacím listu pouze chybí uveden druhý dopravce, který dopravuje tyto odpady do koncového zařízení. Došlo tímto pouze k administrativnímu pochybení a tato nesrovnalost byla bezprostředně projednána s Krajskou zdravotní a následně ve spolupráci s ní opravena, jako písařská chyba. V žádném případě se nejednalo o nějaké falzifikáty.

• ČIŽP rovněž opravovala svůj původní protokol z kontroly, protože v něm byly uvedené chybné informace. Proč neobviní Krajská zdravotní také tento státní orgán? Proč je také nenařkne z „vytváření falzifikátů“, když vydávají opravný protokol?Jestli má Krajská zdravotní a.s. nějaké další neotřelé nápady v tomto smyslu a chce zpochybňovat práci naší firmy i práci ČIŽP, nechť se na nás obrátí přímo a nenechá za sebe psát veřejně takové dezinformace.

3) Probíhající výběrové řízení na dodavatele zadala Krajská zdravotní diskriminačně

Naše firma Purum s.r.o. je účastníkem tohoto řízení, ale sama, ne ve sdružení, jak nesprávně uvádí Krajská zdravotní ve své zprávě. Purum v souladu s platnými zákony rozporuje zadávací podmínky, které jsou diskriminační a nezajišťují řádnou volnou soutěž. Krajská zdravotní svým postupem poškozuje zájmy svého akcionáře a zájmy svých klientů, protože zadala výběrové řízení v rozporu se zákonem a nesnaží se získat nejlepší řešení za nejlepší cenu.

Závažná porušení zákona ze strany Krajské zdravotní v tomto výběrovém řízení dokonce již potvrdil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

4) Výzva Purum pro Krajskou zdravotní: věnujme se své práci a jednejme přímo a čestně

Záleží nám na dobrých vztazích se zákazníky, které rozvíjíme po celou dobu fungování naší firmy. Věříme, že firma Krajská zdravotní a.s. se jen nechala unést zájmy svých mediálních poradců a že v případě dotazů nebo nějakých nejasností, kterých má zjevně více, využije otevřené možnosti přímého kontaktu s naší firmou, i proto uvádíme ve zprávě plný kontakt na vedení společnosti. Jsme rádi k dispozici. Jistě to bude lepší komunikace, aby Krajská zdravotní plýtvala silami na agresivní mediální výpady.

Rádi budeme nadále pro Krajskou zdravotní a stovky dalších firem solidním partnerem v nakládání s odpady v pojetí moderního oběhového hospodářství. Nechceme omluvu, ani se nebudeme soudit, chceme normálně pracovat a chceme, aby to dělala také Krajská zdravotní.

Za Purum s.r.o.

Daniel Kraft, jednatel

Zdroj: ČTK

Nejnovější
Recyklace solárních panelů v České republice

Vedle poskytování širokého portfolia ekologických služeb podporujeme kvalitu našich služeb vlastním výzkumem a vývojem. Podívejte se s námi do historie recyklace fotovoltaických panelů v České republice. 

Možné je konat již teď

Doménou skupiny PURUM KRAFT jsou komplexní environmentální služby, ve kterých se odpady stávají zdrojem. Naši špičkoví odborníci si poradí s celou řadou surovin, od recyklace plastů v automobilovém průmyslu, stavebního materiálu či ředidel a olejů, až po vzácnou vodu, kterou samotná recyklace probíhá. 


Vyjádření společnosti Purum s.r.o. k nepravdivým informacím v tiskové zprávě společnosti Krajská zdravotní

Mníšek pod Brdy – Reagujeme na v mnoha ohledech nepravdivou a zavádějící tiskovou zprávu firmy Krajská zdravotní a.s. pod názvem „Vyjádření ke kauze Tomáše Horáčka a První chráněné dílny“.